Zavolejte nám! +420 377 227 805 sekretariat@oaplzen.cznáměstí T. G. Masaryka 13, 301 00, Plzeň
Školní rok 2018/2019 2018-08-30T20:59:02+00:00

Život ve školním roce 2018/2019

Slavnostní vyřazení

SLAVNOSTNÍ VYŘAZENÍ Slavnostní vyřazení Dne 5. června 2019 se konalo tradiční slavnostní vyřazení studentů 4. ročníků, kterým se povedlo úspěšné složení maturitní zkoušky. Stejně jako v přechozích letech se tato událost konala ve Velkém sále v Měšťanské besedě. Nejprve jsme si vyzkoušeli příchod a odchod, poté už jsme netrpělivě vyhlíželi naše rodiny a přátele, kteří s námi tento významný okamžik budou sdílet. Ve tři hodiny jsme za doprovodu Hapkovy Hudby pro fontánu před zraky všech přítomných slavnostně vstoupili do sálu a usadili se na svá místa. Slova se ujala zástupkyně ředitele paní doktorka Duchková, která celou událost moderovala. [...]

TITAN 2019 – 3. ročníky

Titan 2019 pro 3. ročníky V pátek 14. června 2019 se konala soutěž ekonomických znalostí pro třetí ročníky. V konkurenci jednotlivých družstev zvítězila třída 3. A ve složení Ondřej Michal Šoustar, Kateřina Maršálková a Martina Kastlová. Druhé místo obsadili jejich spolužáci Tomáš Choc, Tereza Uhlová a Martin Liebl. Na třetím místě se umístily žákyně 3. C Andrea Meinerová, Viktorie Lettlová a Andrea Bláhová. Gratulujeme vítězům a doufáme, že všem zúčastněným jsme zpestřili výuku ekonomiky. Ing. Iva Matějková                                             

TITAN 2019 – 2. ročníky

Dne 14. 6. 2019 proběhla tradiční soutěž ekonomických znalostí pro druhé ročníky. místo obsadilo družstvo třídy 2. D ve složení Kateřina Čečilová, Lenka Matějčková a Anna Valičková. Na 2. místě se umístila třída 2. D ve složení Martin Havlíček, Ondřej Sedláček a Dominik Kopic. místo patřilo třídě 2. E, které tvořila Kamila Tušková a Dominika Kouhoutová. Děkujeme za účast všem soutěžícím a gratulujeme vítězům. Doufáme, že se s nimi setkáme i v dalším školním roce, školní kolo se bude konat na podzim roku 2019. Ing. Iva Matějková                                                                

Matematika je hra

Matematika je hra Již počtvrté se naši studenti zúčastnili matematické soutěže pro studenty středních odborných škol z Plzně a jejího okolí - Matematika je hra. Soutěží vždy dvoučlenná družstva ve dvou kategoriích. 1. kategorie je společná pro první a druhé ročníky, 2. kategorie je pro žáky třetích ročníků. Každý rok se naši žáci umisťují na medailových pozicích. Letos se studentům ze 3.A, tedy z ekonomického lycea podařilo obsadit všechna první tři místa ve své kategorii. Za to zaslouží velikou gratulaci. Dařilo se také studentům v první kategorii, kde do závěrečného finálového kola postoupila dvě naše družstva, [...]

Exkurze do Techmanie

Studenti Obchodní akademie v Techmanii V květnu 2019 navštívili studenti naší školy Techmanii. Exkurze se 14. května zúčastnily v rámci předmětu fyzika třídy 1.A a 2.A. O týden později - 21.května – se do Techmanie vypravily třídy 1.B a 1. E, a to v rámci předmětu základy přírodních věd. Koncem června navštíví Techmanii i třídy 1.C a 1.D.Cílem exkurze bylo přiblížit studentům fyziku a propojit znalosti ze školních lavic s praxí, a to se povedlo. Studenti si prošli celou expozici, kde se dozvěděli mnoho zajímavých informací a vyzkoušeli spoustu interaktivních exponátů, navštívili planetárium, zhlédli show Tekutý dusík, ti nejodvážnější vyzkoušeli gyroskop. [...]

Ekonomická olympiáda

23. 5. 2019 se student třídy 3. A Tomáš Choc zúčastnil finále Ekonomické olympiády v Praze. Této olympiády se v letošním roce zúčastnilo 15 000 studentů ve školních kolech, 740 studentů v krajských kolech a Tomáš patřil k 50 finalistům, kteří se utkali v České národní bance, aby byl zvolen vítěz 3. ročníku. Ekonomická olympiáda je největší celostátní soutěží ve znalostech z ekonomie a z financí pro středoškoláky v Čechách a na Slovensku. Cílem tohoto projektu je atraktivní formou zvyšovat povědomí a znalosti studentů středních škol o ekonomii a vyhledávat nejnadanější budoucí ekonomy. Součástí programu byly velmi zajímavé přednášky p. Potužáka Podstata úroku, p. Zouhara Budoucnost auditu [...]

Exkurze ve výrobním družstvu

Dne 22. 5. 2019 se třída 1. C zúčastnila exkurze do výrobního družstva Obzor se sídlem v Plzni. Nejprve nás p. Honomichlová seznámila s historií družstva, jeho orgány a výrobním programem, který je zaměřen na výrobu bovdenových hadic a bovdenových spojení, která se používají v automobilovém průmyslu. Dozvěděli jsme se, kde se můžeme s těmito součástkami setkat, jak probíhá výběrové řízení a uzavření kontraktů, do kterých zemí se produkty vyváží. Po rozdělení na menší skupinky jsme navštívili výrobní prostory, kde jsme viděli výrobní proces od výroby drátu, až po finální výrobek. Na závěr byla připravena soutěž pro dobrovolníky. Jejich úkolem bylo udělat 5 [...]