Zavolejte nám! +420 377 227 805 mailbox@oaplzen.cznáměstí T. G. Masaryka 13, 301 00, Plzeň

SLAVNOSTNÍ VYŘAZENÍ

Slavnostní vyřazení

Dne 5. června 2019 se konalo tradiční slavnostní vyřazení studentů 4. ročníků, kterým se povedlo úspěšné složení maturitní zkoušky. Stejně jako v přechozích letech se tato událost konala ve Velkém sále v Měšťanské besedě. Nejprve jsme si vyzkoušeli příchod a odchod, poté už jsme netrpělivě vyhlíželi naše rodiny a přátele, kteří s námi tento významný okamžik budou sdílet. Ve tři hodiny jsme za doprovodu Hapkovy Hudby pro fontánu před zraky všech přítomných slavnostně vstoupili do sálu a usadili se na svá místa. Slova se ujala zástupkyně ředitele paní doktorka Duchková, která celou událost moderovala.

Poté měl proslov pan ředitel. Většině rodičů se ale vryl do paměti hlavně dojemný proslov předsedkyně Spolku přátel Obchodní akademie v Plzni paní Anny Tormové.

Následoval kulturní program, tentokrát se ho ujala studentka 1. ročníku Veronika Nováková, která nádherně zazpívala písničky Ztracená bloudím od skupiny Verona a Teď královnou jsem já z muzikálu Kleopatra.

Pak nadešla chvíle, na kterou jsme všichni čekali, pan ředitel, třídní učitelé a předsedkyně SPOA začali se rozdávat maturitní vysvědčení a Europassy. Někteří studenti zároveň dostali i certifikáty z účetnictví a vysvědčení ze státní zkoušky z písemné a elektronické komunikace.

Po rozdání vysvědčení si vzal netradičně slovo znovu pan ředitel, aby blahopřál všem studentům, kteří zvládli složit tzv. zkoušku z dospělosti. Vyzdvihl třídu 4. D, která celé čtyři roky nepatřila mezi nejlepší, ale nakonec ze všech tříd, které studovaly obor obchodní akademie, odmaturovala nejlépe.

Za studenty se se školou rozloučily studentky ze 4. D Eva Baumrukrová a Monika Trachtová, které přednesly svůj proslov. Poté zazněla státní hymna a nakonec za tónů studentské hymny letošní maturanti opustili sál.

Kateřina Tomanová, 4. D

2019-06-25T14:29:39+00:00 25. 6. 2019|