Zavolejte nám! +420 377 227 805 mailbox@oaplzen.cznáměstí T. G. Masaryka 13, 301 00, Plzeň
Kurzy 2019-06-27T10:19:39+00:00

Kurzy z matematiky

Před začátkem letošního školního roku jsme pro přijaté žáky budoucích 1. ročníků připravili přípravný kurz z matematiky.

Vzhledem k velkému zájmu žáků jsme se rozhodli organizovat tento kurz každý školní rok

Termín: 27. 8. – 29. 8. 2019, vždy od 14:00 do 16:30, cena 250,- Kč
(3×3 vyučovací hodiny s 15 min. přestávkou, celkem 9 vyuč.hodin)

Místo konání: budova školy (Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13, 301 00 Plzeň)

Náplň kurzu:

  • Výrazy (i lomené s neznámou ve jmenovateli, určování podmínek)
  • Rovnice a jejich soustavy
  • Nerovnice
  • Slovní úlohy

Bližší informace (např. o ceně a způsobu přihlášení) získáte na e-mailové adrese vyletova@oaplzen.cz. Jako předmět uveďte: KURZ 2019.