Zavolejte nám! +420 377 227 805 mailbox@oaplzen.cznáměstí T. G. Masaryka 13, 301 00, Plzeň
Život v sekci Ek 2018-08-30T20:13:26+00:00

Život v sekci Ekonomika

Staň se na den tvůrcem evropské politiky

Staň se na den tvůrcem evropské politiky Za celý školní rok se naši studenti aktivně a úspěšně účastnili různých ekonomických soutěžích. Z těch nejúspěšnějších bychom rádi jmenovali soutěž „Staň se na den tvůrcem evropské politiky“, která se konala v březnu t.r. Jednalo se o soutěž, při níž měli studenti různých středních škol, celkem ze tří krajů, za úkol simulovat jednání a následné hlasování na úrovni EU. Kromě samotné soutěžní části proběhl i strukturovaný dialog mezi studenty a předními českými politiky na téma národní hospodářství a současné politické otázky. Naši školu zde zastupoval Denis Nový (3. A), který se umístil na [...]

TITAN

TITAN 21. 12. 2016 Soutěže v počítačové simulaci trhu pro studenty třetích ročníků se letos zúčastnilo 7 týmů a konečné pořadí je následující: 1. místo obsadili studenti 3. B ve složení Dominika Hrádková, Eliška Kaslová a Tomáš Hrach. 2. místo studenti 3. E ve složení Matouš Menšík,  Marek Kletečka a Jakub Úbl. 3. místo studenti  3. E  ve složení Tomáš Kočí, Klára Mudrová a Michaela Bajanová Všem týmům děkujeme za účast!!! Ing. Hana Chladová, Ing. Monika Svobodová

Staň se na den tvůrcem evropské politiky 2016

Staň se na den tvůrcem evropské politiky 2016 V letošním roce se naši studenti opět zúčastnili soutěže Staň se na den tvůrcem evropské politiky, kde simulují jednání Evropského parlamentu a Rady EU. Tentokrát byla obsahem jednání směrnice o ochraně osobních údajů orgány činnými v trestním řízení. Na fotografiích můžete vidět studenty 2. D Michaelu Plešmídovou a Matěje Jakubíčka, 3. A Denise Nového a Terezu Krauskopfovou, ze 3. D Beátu Zelenkovou a ze 3. C Denisu Matějkovou. Všichni se aktivně zapojili do diskuse a předkládání pozměňovacích návrhů jako poslanci a ministři jednotlivých států EU. V roli [...]

Simulace jednání zastupitelstva

Simulace jednání zastupitelstva Dne 19. 10. 2016 se uskutečnila na Magistrátu města Plzeň simulace jednání krajského zastupitelstva. Jednalo se o odborně zaměřenou soutěž, která měla za cíl vyzkoušet rétorické schopnosti a odborné znalosti z oblasti státní správy a ekonomiky. Na začátku soutěže proběhla debata s místním politikem, která byla velmi podnětná a pro všechny zajímavá. Hlavní částí soutěže byla samotná simulace zastupitelstva, kdy si každý soutěžící vylosoval politickou stranu, kterou zastupoval a následně hájil její zájmy. Řešily se různé problémy typu zpoplatnění parkovacích stání, prodej nemovitostí atd. Naši školu úspěšně reprezentoval Denis Nový (3. A), který [...]

Prezentace ekonomických týmů 2016

Prezentace ekonomických týmů 2016 Spolu s předmětovou komisí účetnictví jsme 22. března 2016 zorganizovali školní soutěž pro studenty 2.a 3. ročníků na téma "Home office - práce z domova - převažují výhody nebo nevýhody?". Studenti měli za úkol vytvořit 2-3členné týmy, připravit si doma 10minutovou prezentaci, se kterou pak předstoupili před ostatní soutěžící a porotu tvořenou vyučujícími. Všichni studenti (celkem 12 soutěžních týmů) se velmi dobře připravili a porota vyhodnotila jako nejlepší Kláru Frausovou a Denise Nového (2.A),  na 2. místě se umístily studentky Nguyen Phuong Thao, Yana Hrechaniuk a Tereza Vojvodíková (3.C). 3. místo obsadily [...]