Zavolejte nám! +420 377 227 805 mailbox@oaplzen.cznáměstí T. G. Masaryka 13, 301 00, Plzeň
Školní rok 2019/2020 2019-08-26T15:08:05+00:00

Život ve školním roce 2019/2020

DĚJEPISNÁ EXKURZE DO POLSKA 2019

DĚJEPISNÁ EXKURZE DO POLSKA 2019 Od 15. do 17. října se vydala výprava studentů třetího ročníku obchodní akademie a ekonomického lycea na již osmý ročník dějepisné exkurze do Polska. První den nás po odjezdu z Plzně a po dlouhé cestě k polským sousedům čekala prohlídka obou zachovalých částí z původních tří komplexů koncentračního tábora Auschwitz (Osvětim)- Auschwitz I. (Osvětim I.) a Auschwitz II.- Birkenau (Osvětim II.- Březinka). Druhý den naší exkurze jsme strávili v bývalém polském hlavním městě Krakově. První navštívenou památkou byla monumentální pevnost Kopiec Kosciuszko. Poté jsme se vydali do centra starobylého královského města, a [...]

PŘISPĚLI JSME K OCENĚNÍ NAŠÍ PARTNERSKÉ ŠKOLY!

Přispěli jsme k ocenění naší partnerské školy! V pondělí 7. října se zástupkyně ředitele školy PaedDr. Jitka Duchková a vyučující německého jazyka (Mgr. Eva Šollarová, Mgr. Sylva Soukupová, za bývalé vyučující Mgr. Eva Hronková a Mgr. Sylvie Sequensová) vypravily do Mnichova, aby se zde zúčastnily slavnostního vyznamenání naší partnerské školy z Řezna. Berufliches Schulzentrum Matthäus Runtinger Regensburg je naší partnerskou školou od roku 1990, kdy byla slavnostně podepsána smlouva o spolupráci. Pilíři této spolupráce jsou  studentské výměny a odborné praxe, realizované za pomoci německé školy v řezenských firmách. Také tyto aktivity pomohly naší partnerské škole k získání prestižního ocenění Europa-Urkunde [...]

Exkurze do Vídně

EXKURZE DO VÍDNĚ Ve dnech 2. a 3. října 2019 se vybraní žáci čtvrtých ročníků zúčastnili exkurze do rakouského hlavního města Vídně. Po příjezdu jsme vyrazili do večerního dění města a přenocovali v místní ubytovně. Druhý den po snídani nás čekala návštěva zámku Schönbrunn. Nejprve jsme si prohlédli zahrady a poté šli na prohlídku vnitřních interiérů. Následně jsme odjeli autobusem do historického centra města, kde jsme při procházce viděli, např: Burgtheater, Hofburg, Stephansdom, Staatsoper a Mariahilferstraße. Na závěr exkurze jsme navštívili Hundertwasserhaus. I přes nepříznivé počasí jsme si exkurzi velmi užili. Vendula Strejcová a Barbora Vokáčová, 4.B [...]

Exkurze do Národního divala

EXKURZE DO NÁRODNÍHO DIVADLA Dne 1. 10. 2019 se naše třída 3. C v doprovodu paní učitelky Řeřichové a Šaškové vydala v rámci předmětu český jazyk a literatura na exkurzi do historické budovy Národního divadla v Praze. Do Prahy jsme dorazili kolem 10. hodiny. Z hlavního nádraží jsme se vydali pěšky směrem k Národnímu divadlu. Cestou jsme viděli mnoho významných historických památek, např. Prašnou bránu, Staroměstský orloj, Klementinum, kde sídlí Národní knihovna ČR, Betlémskou kapli, Obecní dům, Karolinum a další. Ve 13 hodin jsme měli objednanou prohlídku divadla. Paní průvodkyně nás provedla po všech zajímavých [...]

Exkurze do Alsaska

EXKURZE DO ALSASKA Jakožto vášniví nadšenci francouzského jazyka je pro nás návštěva  Francie v podstatě nutností. Proto jsme se na konci září zúčastnili 3denní exkurze do Alsaska a poznávali krásy regionu. Ve  Francii nás průvodce přivítal pravou francouzskou bagetou a pak už jsme se všichni těšili na poznávání alsaských měst, malebných vesnic a přírody. Navštívili jsme například Strasbourg, Sélestat, Riquewir a Colmar, nazývaný francouzské Benátky. Poslední den jsme poznávali Vogézy. I když nám počasí nepřálo, návštěva jezer le lac Noir a le lac Blanc se nám líbila. Seznámili jsme se také s výrobou vína, čokolády [...]

Evropský den jazyků – návštěva Rakouské knihovny v Plzni

EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ - NÁVŠTĚVA RAKOUSKÉ KNIHOVNY V PLZNIDne 23. 9. 2019 se skupina žáků 2.D a žáků navštěvujících konverzaci v NJ (ze tříd 3.C a 3.D) měla možnost podívat do Rakouské knihovny, kde probíhala interaktivní přednáška zástupců ČOJČ v rámci Evropského dne jazyků. Společně jsme si formou her připomněli nám již známá německá slova, která náš jazyk převzal, tzv. germanismy. Také jsme si zopakovali často používané fráze a otázky.Následně jsme si mohli prohlédnout i ostatní oddělení knihovny.Tato exkurze se nám všem líbila a byla pro nás přínosná. Tímto bychom chtěli poděkovat paní profesorce Malinové, která nám exkurzi zajistila.Za třídy 2.D, 3.C a [...]

Adaptační kurz

ADAPTAČNÍ KURZ Školní rok 2019/2020 byl pro první ročníky zahájen již tradičně adaptačními kurzy. Studenti všech pěti nových tříd prošli dnem plným her, spolupráce, vzájemné komunikace, legrace, nových informací a zážitků. V rámci kurzu jsme společně prošli třemi bloky, kdy každý z nich byl zaměřen na něco jiného. Během prvního bloku si žáci zahráli na reportéry a lépe se seznámili, v druhém bloku se vžili do rolí architektů, kteří díky spolupráci dokáží postavit věže téměř až do nebes, a na závěr ve třetím bloku si pomocí sociálních her osvojili způsoby zdravé komunikace a respektu. Veškeré aktivity byly vedeny interaktivní formou, tedy pro skupinu [...]