Zavolejte nám! +420 377 227 805 sekretariat@oaplzen.cznáměstí T. G. Masaryka 13, 301 00, Plzeň

EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ – NÁVŠTĚVA RAKOUSKÉ KNIHOVNY V PLZNI

Dne 23. 9. 2019 se skupina žáků 2.D a žáků navštěvujících konverzaci v NJ (ze tříd 3.C a 3.D) měla možnost podívat do Rakouské knihovny, kde probíhala interaktivní přednáška zástupců ČOJČ v rámci Evropského dne jazyků. Společně jsme si formou her připomněli nám již známá německá slova, která náš jazyk převzal, tzv. germanismy. Také jsme si zopakovali často používané fráze a otázky.
Následně jsme si mohli prohlédnout i ostatní oddělení knihovny.

Tato exkurze se nám všem líbila a byla pro nás přínosná. Tímto bychom chtěli poděkovat paní profesorce Malinové, která nám exkurzi zajistila.

Za třídy 2.D, 3.C a 3.D    Anna Valíčková & Marie Marková

2020-02-02T23:02:48+00:00 24. 9. 2019|