Zavolejte nám! +420 377 227 805 mailbox@oaplzen.cznáměstí T. G. Masaryka 13, 301 00, Plzeň
Školní rok 2019/2020 2019-08-26T15:08:05+00:00

Život ve školním roce 2019/2020

Zemřela Mgr. Eva Hronková

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 4. prosince 2019 tragicky zemřela naše milá dlouholetá kolegyně Mgr. Eva Hronková. Na naší škole pracovala od roku 1968, zpočátku jako vyučující odborných předmětů, a později se specializovala na výuku českého a německého jazyka. V roce 1990 byla jmenována zástupkyní ředitele školy. Jako členka vedení Obchodní akademie výrazně ovlivňovala směřování školy po listopadu 1989. Stála u zrodu partnerství mezi Schulzentrum Matthäus Runtinger v Regensburgu a Obchodní akademií Plzeň a zásadním způsobem se zasloužila o rozvoj vztahů obou těchto škol. Bude nám velmi chybět a navždy zůstane v našich srdcích.

Podnikavý den

Dne 3. prosince 2019 se na Západočeské univerzitě v Plzni, Fakultě ekonomické ve spolupráci s neziskovou organizací NVIAS uskutečnil Podnikavý den středních škol. Z naší školy se ho zúčastnili studenti prvního ročníku ekonomického lycea. Projektový den měl za cíl podpořit studenty v podnikavosti, rozvinout jejich kreativitu, kritické myšlení, komunikaci i informatické myšlení. Vytvořili jsme tři týmy studentů, jejich úkolem bylo vybudovat svoji společnost, realizovat investiční i vlastní marketingové strategie. Studenti se velmi aktivně zapojili do soutěže, vyzkoušeli si týmovou práci a získali nové poznatky a zkušenosti. Projektový den byl výborně připraven. https://info.zcu.cz/clanek.jsp?id=2599  https://www.dropbox.com/sh/l93790h27095bh6/AABGHVCRfiDJ1080qTb22YF7a?dl=0 Ing. Eva Procházková  

Výměnný pobyt s Regensburgem 2019/2020

VÝMĚNNÝ POBYT S REGENSBURGEM 2019/2020 Od 24. 11. do 29. 11. se konal výměnný pobyt s naší partnerskou školou v Regensburgu. Tento rok se zúčastnilo 12 studentů z Obchodní akademie v Plzni a též 12 studentů z BSZ Matthäus Runtiger z Regensburgu. Partnerství mezi školami bude mít v příštím roce neuvěřitelné 30. výročí. Jako studentka Obchodní akademie musím říci, že mi byl týden s německými studenty obrovským přínosem. Nejen, že jsem měla možnost konverzovat s novými kamarády německy, ale dokonce jsem se díky nim naučila i několik bavorských slovíček. Naše výměna se nesla v názvu „Auf [...]

Školní kolo soutěže v účetnictví

SOUTĚŽ V ÚČETNICTVÍ PRO 4. ROČNÍKY školní soutěže v účetnictví se pořádají každoročně. Studenti, kteří se dobrovolně přihlašují, si ověří úroveň svých znalostí a srovnají ji se svými spolužáky. Celá soutěž probíhá formou testů na PC. Školní kolo 4. ročníků se uskutečnilo 28. listopadu 2019. místo: Martina Kastlová, 4.A místo: Ondřej Michal Šoustar, 4.A místo: Kateřina Beránková, 4.C

Nejlepší kniha o fake news

Nejlepší kniha o fake news Z této knihy Miloše Gregora a Petry Vejvodové se v pondělí 18. listopadu 2019 "listovalo". V tělocvičně školy proběhla čtyři představení celkem pro 15 tříd. Žáci se dozvěděli zábavnou formou o fenoménu posledních let zvaném fake news, o dezinformacích a manipulacích médií, politiků a sociálních sítí. Pro zájemce o tištěnou podobu knihy máme tři exempláře ve školní knihovně. Mgr. G. Zadáková

Němčina nad zlato neboli Spolupráce škol a firem

NĚMČINA NAD ZLATO NEBOLI SPOLUPRÁCE ŠKOL A FIREM Němčina nad zlato je projekt Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem, který zaštiťuje spolupráci  odborných škol a firem. Obchodní akademie se podílí na tomto projektu od září 2018. V pondělí 11. listopadu 2019 se na naší škole uskutečnila prezentace společnosti ADP, která poskytuje německým firmám služby v oblasti mzdového účetnictví. Díky finanční podpoře této firmy se mohou vybrané skupiny žáků zúčastňovat jazykových animací pod vedením zkušených animátorů z Tandemu. Žáci si prohlubují odbornou slovní zásobu, která jim umožní ucházet se o místa v německy mluvících firmách. Na jaře nás ještě [...]

NĚMČINA NEKOUŠE

NĚMČINA NEKOUŠE Ve dnech 4. a 5. listopadu se na naší škole uskutečnila jazyková animace Němčina nekouše, kterou pro nás každoročně pořádá koordinační centrum česko – německých výměn mládeže Tandem. Tato jazyková animace je určena žákům 1. ročníku a jejím cílem je přiblížit němčinu a více motivovat pro výuku německého jazyka. Letos se zúčastnilo osm skupin, pro které si jazyková animátorka Milada Vlachová připravila hodinu plnou her. Na začátku animace se žáci rozehřáli aktivitou na základní konverzační fráze. Během jazykové animace si procvičili názvy zvířat a soutěžili na téma Halloween, kdy si osvojili nová slovíčka v němčině. Zábavnou formou se [...]

Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem Evropské politiky

ROZHODUJ O EVROPĚ - STAŇ SE NA DEN TVŮRCEM EVROPSKÉ POLITIKY Stejně jako v předchozích letech tak i letos byli na mezi našimi studenty zájemci vyzkoušet si projednávaní a rozhodování v Radě EU a Evropském parlamentu v rámci regionálního semináře, který se konal 23. října 2019. Studenti 4. A Tomáš Choc, Jakub Pechmann a Ondřej Michal Šoustar spolu s dalšími studenty ze středních škol v Plzeňském kraji simulovali projednávání návrhu nařízení o minimálních požadavcích na opětovné využívání vody. Součástí semináře byla také debata s politiky a odborníky o aktuálních problémech současnosti jako jsou školství, volby, [...]