Zavolejte nám! +420 377 227 805 sekretariat@oaplzen.cznáměstí T. G. Masaryka 13, 301 00, Plzeň

Dne 3. prosince 2019 se na Západočeské univerzitě v Plzni, Fakultě ekonomické ve spolupráci s neziskovou organizací NVIAS uskutečnil Podnikavý den středních škol. Z naší školy se ho zúčastnili studenti prvního ročníku ekonomického lycea. Projektový den měl za cíl podpořit studenty v podnikavosti, rozvinout jejich kreativitu, kritické myšlení, komunikaci i informatické myšlení. Vytvořili jsme tři týmy studentů, jejich úkolem bylo vybudovat svoji společnost, realizovat investiční i vlastní marketingové strategie. Studenti se velmi aktivně zapojili do soutěže, vyzkoušeli si týmovou práci a získali nové poznatky a zkušenosti. Projektový den byl výborně připraven.

https://info.zcu.cz/clanek.jsp?id=2599

 https://www.dropbox.com/sh/l93790h27095bh6/AABGHVCRfiDJ1080qTb22YF7a?dl=0

Ing. Eva Procházková

 

2020-02-02T22:54:24+00:00 4. 12. 2019|