Zavolejte nám! +420 377 227 805 mailbox@oaplzen.cznáměstí T. G. Masaryka 13, 301 00, Plzeň
Školní rok 2019/2020 2019-08-26T15:08:05+00:00

Život ve školním roce 2019/2020

Konverzační soutěž v angličtině

V úterý 28. 1. 2020 pořádala sekce anglického jazyka konverzační soutěž pro studenty 1. – 3. ročníků. Soutěže se zúčastnilo celkem 34 studentů z 1. – 3. ročníků. V prvním kole účastníci nejprve prokázali dovednosti v oblasti poslechu. Do druhého kola zaměřeného na konverzační dovednosti postoupilo 12 nejlepších. Velmi dobře si ve velké konkurenci vedly studentky třídy 3. C. Konečné pořadí je následující: Sarah Mrázová         3.C        Nella Mrázová          3.C Laetitia Agasucci     1.E Blahopřejeme vítězkám a všem soutěžícím děkujeme za účast. Mgr. Lenka Dejmalová, Mgr. Jana Krtilová

Národní parky v US Pointu

NÁVŠTĚVA US Pointu ZČU Dne 29. 1. 2020 se uskutečnila pro žáky 3. D, navštěvující konverzaci v anglickém jazyce, exkurze na Západočeské univerzitě v Plzni. Na programu bylo seznámení s národními parky USA. Formou her a prezentací jsme se o těchto národních parcích dozvěděli nové informace. Byli jsme rozděleni do pěti týmů, každý tým vypracoval informace o jednom národním parku, který si předtím vylosoval. Tyto informace jsme poté přednášeli před všemi dalšími týmy v angličtině. Vyhrál tým s národním parkem Yellowstone. Na konci této exkurze jsme měli možnost prohlédnout si prostory Západočeské univerzity. Děkujeme paní profesorce Krtilové za sjednání této exkurze, byla velmi přínosná [...]

Má dáti dal

MÁ DÁTI DAL Ve dnech 27. a 28. ledna 2020 se žáci naší školy Martina Kastlová a Ondřej Michal Šoustar (oba ze třídy 4.A) zúčastnili celostátní soutěže v účetnictví „Má dáti – Dal“ ve Znojmě. Šlo již o 14. ročník této soutěže, pořádané Soukromou vysokou školou ekonomickou Znojmo, ve které se utkali nejlepší účtaři z řad studentů obchodních akademií a dalších středních škol s ekonomickým zaměřením z celé republiky. První den soutěžící řešili písemnou formou souvislý příklad s účtováním rozděleným do pěti tematických celků, na jehož vypracování měli k dispozici 240 minut. Druhý den pak [...]

Konverzační soutěž v německém jazyce

KONVERZAČNÍ SOUTĚŽ V NĚMECKÉM JAZYCE Ve středu 22. ledna 2020 se konala soutěž v německé konverzaci, které se zúčastnili žáci a žákyně z 1.- 3. ročníku. Konečné pořadí je následující: Kategorie III.A: místo: Natálie Marešová, 3. A místo: Filip Šabacký, 3. C místo: Aneta Abrahámová, 2. A   Kategorie III.B: místo: Veronika Veličkova Všem účastníkům soutěže děkujeme za účast, výše uvedeným gratulujeme k umístění. Mgr. Sylva Soukupová a Mgr. Tereza Řeřichová

Lyžařský kurz OA Plzeň

LYŽAŘSKÝ KURZ OA PLZEŇ 5. – 11. 1. 2020 se studenti druhých ročníků zúčastnili lyžařského kurzu ve Špindlerově Mlýně. Lyžovalo se za dobrých sněhových podmínek. Všichni studenti hodnotili kurz jako vydařený. Mgr. Lenka Laudová

TITAN 2019

Dne 17. prosince 2019 proběhla na naší škole tradiční předvánoční soutěž TITAN pro studenty třetích ročníků. V konkurenci 7 týmů se na prvním místě umístili studenti 3. D : D. Kopic, O. Sedláček a M. Havlíček. Druhé místo obsadili opět studenti 3. D : A. Valíčková, K. Čečilová a L. Matějčková. Na třetím místě se umístili studenti 3. E : K. Tušková, D. Kohoutová a F. Fíziková. Všem studentům děkujeme za účast, vítězným týmům gratulujeme a těšíme se na další soutěž, která proběhne v červnu 2020. Ing. M. Svobodová

TITAN 2019

Dne 17. prosince 2019 proběhla na naší škole tradiční předvánoční soutěž TITAN, které se zúčastnili studenti druhých ročníků. V konkurenci 8 týmů se na prvním místě umístili studenti 2. E : L. Majnerová, T. Nováková a M. Hořejší. Druhé místo obsadili opět studenti 2. E : M. Klementová, B. Bočková a Š. Nováková. Na třetím místě se umístili studenti 2. C : N. Szakálas, E. Dodon a F. Pokorný. Všem studentům děkujeme za účast, vítězným týmům gratulujeme a těšíme se na další soutěž, která proběhne v červnu 2020. Ing. M. Svobodová

Riskuj 2019

RISKUJ 2019 Dne 12. prosince 2019 se konal druhý ročník školní soutěže v účetnictví Riskuj. Sedm tříčlenných týmů žáků 4. ročníků, v čele s kapitánem, si volilo z 5 kategorií otázek: 1. Dlouhodobý majetek 2. Zásoby 3. Krátkodobý finanční majetek a zúčtovací vztahy 4. Náklady, výnosy a časové rozlišování 5. Účetní uzávěrka a závěrka Soutěžní otázky byly ohodnoceny 10 - 50 body, v případě použitého žolíka se počet bodů zdvojnásobil. Správné odpovědi se započítávaly do bodového zisku týmu, ale špatné odpovědi bodový zisk snižovaly. V případě, že tým neodpověděl na otázku, bodové ohodnocení bylo 0. Soutěž byla dvoukolová, do druhého kola [...]