Zavolejte nám! +420 377 227 805 mailbox@oaplzen.cznáměstí T. G. Masaryka 13, 301 00, Plzeň

RISKUJ 2019

Dne 12. prosince 2019 se konal druhý ročník školní soutěže v účetnictví Riskuj. Sedm tříčlenných týmů žáků 4. ročníků, v čele s kapitánem, si volilo z 5 kategorií otázek:

1. Dlouhodobý majetek

2. Zásoby

3. Krátkodobý finanční majetek a zúčtovací vztahy

4. Náklady, výnosy a časové rozlišování

5. Účetní uzávěrka a závěrka

Soutěžní otázky byly ohodnoceny 10 – 50 body, v případě použitého žolíka se počet bodů zdvojnásobil. Správné odpovědi se započítávaly do bodového zisku týmu, ale špatné odpovědi bodový zisk snižovaly. V případě, že tým neodpověděl na otázku, bodové ohodnocení bylo 0.

Soutěž byla dvoukolová, do druhého kola postoupily 3 vítězné týmy. Otázky druhého kola rozhodly o následujícím pořadí:

1. místo – tým 4. B – Chovancová Tereza, Kozlová Klára, Mayerová Natálie

2. místo – tým 4. A – Choc Tomáš, Liebl Martin, Uhlová Tereza

3. místo – tým 4. C – Benešová Natálie, Beránková Kateřina, Kydlíčková Adéla

Soutěžní klání prokázalo nejen znalosti žáků z účetnictví, ale i schopnost volit správnou strategii. Značná účast žáků 4. ročníků svědčí o tom, že i účetnictví může být pro žáky zábavné. Vítězné 2 týmy budou reprezentovat naši školu v únoru na celostátní soutěži Riskuj, kterou pořádá Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo v Praze.

Za sekci účetnictví: Ing. Jana Fialová, Ph.D.

2020-02-06T16:23:54+00:00 12. 12. 2019|