Zavolejte nám! +420 377 227 805 mailbox@oaplzen.cznáměstí T. G. Masaryka 13, 301 00, Plzeň

ADAPTAČNÍ KURZ

Školní rok 2019/2020 byl pro první ročníky zahájen již tradičně adaptačními kurzy. Studenti všech pěti nových tříd prošli dnem plným her, spolupráce, vzájemné komunikace, legrace, nových informací a zážitků.

V rámci kurzu jsme společně prošli třemi bloky, kdy každý z nich byl zaměřen na něco jiného. Během prvního bloku si žáci zahráli na reportéry a lépe se seznámili, v druhém bloku se vžili do rolí architektů, kteří díky spolupráci dokáží postavit věže téměř až do nebes, a na závěr ve třetím bloku si pomocí sociálních her osvojili způsoby zdravé komunikace a respektu. Veškeré aktivity byly vedeny interaktivní formou, tedy pro skupinu studentů atraktivní formou, která vyžaduje značnou aktivitu účastníků, což vede k hlubšímu naplnění cílů programu.

Hlavním cílem programu bylo vzájemné bližší seznámení se mezi studenty – třídou, ale také s třídní učitelkou/ třídním učitelem, který je bude při studiu na této škole provázet. Při adaptačních kurzech byla přítomna i lektorka, která zároveň působí na škole jako krizová interventka. Studenti díky tomuto kurzu měli možnost lépe poznat i ji a zbavit se případného ostychu využít v případě potřeby odbornou pomoc přímo na půdě školy.

Adaptační kurzy prolomily první ledy v nově vytvořených třídních kolektivech a odstartovaly společnou cestu střední školou.

Michaela Hofmannová

externí krizová interventka

2020-02-02T23:04:26+00:00 8. 9. 2019|