Zavolejte nám! +420 377 227 805 sekretariat@oaplzen.cznáměstí T. G. Masaryka 13, 301 00, Plzeň
Školní rok 2018/2019 2018-08-30T20:59:02+00:00

Život ve školním roce 2018/2019

EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ

EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ Dne 24. září proběhl v Plzni Evropský den jazyků, který pořádá Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje. Zúčastnily se ho skupiny německého jazyka 3. A a 3. B. V Galerii Evropského domu se žáci seznámili s různými jazyky Evropské unie a zahráli si kvíz, při kterém se všichni výborně pobavili. V kvízu hádali podle ukázek evropské jazyky, určovali původ cizích slov v češtině, hledali odpovídající přísloví v češtině nebo si objednávali pivo různými jazyky. Poznali i řadu germánských jazyků a slov německého původu v našem jazyce.  Především si užili zábavnou hodinu s jazyky, jejíž cílem bylo motivovat k učení se cizím jazykům. Mgr. Jitka Malinová                     

Sportovně turistický kurz

SPORTOVNĚ TURISTICKÝ KURZ Ve dnech 10. až 14. září se žáci tříd 3. A a 3. C zúčastnili sportovně turistického kurzu v Dolejším Těšově, ležícím v malebném šumavském podhůří. Během pobytu se naučili pracovat s buzolou, orientovat podle mapy, dorozumívat pomocí Morseovy abecedy, poznávali krásy i historii okolí při celodenním výletu nebo si poměřili svoje síly při orientačním závodu. Fyzičku si utužili při nejrůznějších sportovních kláních a ke stmelení třídních kolektivů přispěly nejen táborák a společenské hry, ale i vlastní program, který si pro svoje spolužáky vzájemně připravovali a nacvičovali i ve chvílích osobního volna. [...]