Zavolejte nám! +420 377 227 805 sekretariat@oaplzen.cznáměstí T. G. Masaryka 13, 301 00, Plzeň

ZEMĚPISNÁ EXKURZE do Nižboru a Berouna.

Dne 11. května se vydaly třídy 2.B a 3.A na zeměpisnou exkurzi za přírodními krásami i hospodářstvím Středočeského kraje. Zavítali jsme do Nižboru a Berouna.

České dráhy nás dopravily podél Berounky do obce Nižbor, kde jsme si prohlédli městečko a vyšplhali na ostrožnu k stejnojmennému zámku. V blízkosti zámku jsme stanuli na místě křížení poledníku (14° v. d.) a rovnoběžky (50 °s. š.) a pokochali jsme se výhledem na řeku Berounku a CHKO Křivoklátsko.

Poté jsme absolvovali komentovanou prohlídku v místní sklárně Rückl, kde jsme přímo viděli vznik broušeného skla pod rukama sklářů a brusičů. Také jsme si prohlédli jejich výrobky v prodejním obchodě.

V poledne nás místní lokálka přepravila do historického i hospodářsky významného Berouna. Nejprve jsme navštívili místní rodinný pivovar Berounský medvěd, kde nás pan majitel vzal na prohlídku provozu a seznámil s výrobou piva. Pak jsme se občerstvili u společného oběda v Pivovarské restauraci. Naši exkurzi jsme zakončili prohlídkou historického centra města Beroun a v pozdních odpoledních hodinách jsme se vlakem vrátili domů.

V rámci tématu Česká republika se tak žáci mohli seznámit s přírodou Křivoklátska i tradičním průmyslovým odvětvím naší země. K tomu nám celý den pomáhalo slunné počasí.

Mgr. Jitka Malinová

2022-11-29T12:09:42+00:00 31. 5. 2022|