Zavolejte nám! +420 377 227 805 sekretariat@oaplzen.cznáměstí T. G. Masaryka 13, 301 00, Plzeň

VÝUKA PORTUGALŠTINY

V červnu 2017 uzavřela naše škola dohodu s Institutem pro spolupráci a jazyk Camoes, I. P.

v Lisabonu (zastoupený v ČR velvyslankyní Portugalska v Praze) o bezplatné výuce

portugalštiny pro žáky OA.  Institut zajistil pro výuku rodilého mluvčího pana Antónia Laurela.

Na konci školního roku účastníky kurzu čekal závěrečný test, na základě kterého úspěšní absolventi získali certifikáty Institutu Camoes dokladující znalost portugalštiny na úrovni A1.

K tomuto úspěchu jim srdečně blahopřejeme.

PaedDr. Jitka Duchková

2018-10-18T12:13:59+00:00 18. 10. 2018|