Zavolejte nám! +420 377 227 805 sekretariat@oaplzen.cznáměstí T. G. Masaryka 13, 301 00, Plzeň

Slavnostní vyřazení 2023.

Slavnostní vyřazení, den, na který všichni celé roky našeho studia čekáme. Těšíme se na to, jak nastoupíme s našimi spolužáky na červený koberec před zraky našich nejbližších, kteří se na nás budou se slzami v očích dívat a pyšně se na nás usmívat. Náš velký den se konal 2. června 2023 ve Velkém sále Měšťanské besedy, kde tradičně slavnostní vyřazení žáků čtvrtých ročníků bývá.

V jednu hodinu odpoledne jsme se všichni sešli a spolu s našimi třídními učiteli si nacvičili slavnostní příchod a odchod ze sálu, aby vše proběhlo, jak má. Velký dík patří paní magistře Radce Štaifové, která nám pomohla celý program nacvičit a vše zorganizovat.

Poté už jsme plní emocí netrpělivě čekali, až vše vypukne.

Ve tři hodiny jsme za doprovodu Hapkovy Hudby pro fontánu vstoupili do sálu a usadili se na svá místa. Jako první se ujal slova zástupce statutární zástupkyně pan magistr Tomáš Nonfried, který nás celým ceremoniálem provázel. Poté měla srdečný proslov statutární zástupkyně paní doktorka Jitka Duchková. Jako hosté se slavnostního vyřazení zúčastnili 1. místopředseda MO Plzeň 3 pan magistr Pavel Šrámek, zástupce odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje pan magistr Ladislav Harvánek, předseda SPOA pan inženýr Vilém Schwab, člen školské rady OA, Plzeň, pan magistr Jiří Pek, člen školské rady OA, Plzeň, pan magistr Karel Götz, místopředseda SPOA Pajo Tumbas a nesmíme opomenout zástupce statutární zástupkyně pana inženýra Vladislava Kličku. Po proslovech hostů si jako zpestření programu připravila studentka Barbora Kozinová ze třídy 2. D své pěvecké vystoupení.

Pak už nastala chvíle, na kterou jsme všichni čekali. Třídní učitelé si nás po třídách odvedli na červený koberec. Z rukou statutární zástupkyně, předsedy SPOA a třídních učitelů nám bylo předáno maturitní vysvědčení spolu s Europassem v českém a anglickém jazyce. Někteří z nás získali i vysvědčení o složení státní zkoušky z psaní na klávesnici. Ti, kteří složili svou praktickou maturitní zkoušku na výbornou, byli oceněni certifikátem znalosti ekonomického softwaru Stereo. Jedinou studentkou, která měla po celou dobu studia na vysvědčení samé jedničky a stejně tak i odmaturovala se samými jedničkami, byla Nicole Holcová ze třídy 4. B. Spolu s ní ti nejlepší studenti z každé třídy získali od SPOA prospěchové stipendium či dárkové karty do obchodního centra Olympie. Třída 4. B se celou částku, kterou dostala od SPOA, rozhodla věnovat plzeňskému kojeneckému ústavu.

Po předání maturitních vysvědčení všichni v sále povstali a naslouchali státní hymně. Nakonec zazněla studentská hymna, která celé slavnostní vyřazení ukončila, a my, absolventi, pomalu odcházeli, promítali si vzpomínky na celé čtyři roky studia a kráčeli vstříc nové kapitole svého života.

Karolína Vágnerová, 4. B

2023-06-26T17:00:54+00:00 26. 6. 2023|