Zavolejte nám! +420 377 227 805 sekretariat@oaplzen.cznáměstí T. G. Masaryka 13, 301 00, Plzeň

Iniciační schůzka k zahraničním praxím a výměnným pobytům žáků.

K prioritám naší školy patří mezinárodní partnerství mezi školami a firmami. Na úrovni vedení bavorského Učňovského školského střediska Matthäuse Runtingera v Řezně a Obchodní akademie Plzeň byla dne 11. 5. 2022 dohodnuta rámcová kritéria tak, aby praxe a pobyty profilovaly absolventa k odborným i jazykovým požadavkům pracovního trhu. Zástupce ředitele řezenské školy, pan studijní ředitel Thomas Schwindl, a ředitel plzenské školy, pan doktor Václav Hofman pohovořili o vizi další spolupráce. Námětem bylo například zahrnutí vzájemných mezinárodních hospitací učitelů, abychom rozšířili povědomí o didaktickém pojetí předmětů i celkové skladbě kurikula obdobných studijních oborů v zahraničí.

Předvojem této spolupráce byla dohoda mezi tehdejšími řediteli diplomovaným učitelem obchodu Lotharem Mandlem a inženýrem Miloslavem Vurmem (viz obrazová příloha). Tato byla posléze předána na dnes již též bývalé ředitele: vrchního studijního ředitele Reinharda Tischlera a magistra Miloslava Skuhravého, kteří se na schůzce slavnostně rozloučili.

Oběma bývalým ředitelům jsme poděkovali za dlouholetou spolupráci a podporu společných aktivit. Po prezentaci věnované historii partnerství jsme pro naše hosty připravili kulturní program v podobě návštěvy Velké synagogy a naše setkání zakončili obědem v restauraci.

Přikládáme odkaz na článek pojednávající o akci uveřejněný na webových stránkách partnerské školy v Řezně:
https://www.regensburg.de/bs3/bos/schulleben-bos/schulpartnerschaft-zwischen-der-obchodni-akademie-plzen-und-der-beruflichen-oberschule.

Ing. Václav Hofman, Ph. D.

2022-12-01T17:04:37+00:00 17. 5. 2022|