Zavolejte nám! +420 377 227 805 sekretariat@oaplzen.cznáměstí T. G. Masaryka 13, 301 00, Plzeň

Dne 8. listopadu 2021 se vybraní žáci naší školy zúčastnili ekonomické soutěže „Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky.“ Místem konání semináře byl Krajský úřad Plzeňského kraje.

Názory účastníků soutěže:

Jako první bylo na řadě oddělené jednání výboru Evropského Parlamentu a Rady EU, které trvalo zhruba do 13:30. Předmětem jednání bylo nařízení o potírání šíření teroristického obsahu online. Naším úkolem bylo zastávat stanoviska a prosazovat určité zájmy Evropského Parlamentu či Rady EU. Po obědě následovalo společné jednání výboru Evropského Parlamentu a Rady EU, kde jsme se měli všichni soutěžící shodnout na společném cíli. Bylo to celkem náročné, aby se všichni dohodli na jediném návrhu nařízení o potírání teroristického režimu online. Nakonec návrh bohužel nebyl přijat. Následně jsme debatovali s odborníky např. o kultuře a vzdělání naší země, nebo o ekologii České republiky atd. Myslím si, že tyto debaty byly opravdu zajímavé a dozvěděli jsme se spoustu nových informací a názorů ostatních lidí. Nakonec byli vyhlášeni 3 nejlepší z Rady EU a 3 nejlepší soutěžící z Evropského Parlamentu.

Nikola Gorinová, 3.B

Cílem účasti na této akci bylo seznámení se s tématy zaměřeny na problematiku v Evropské unii. Bylo zajímavé sledovat, jak si mladí lidé rozdělili své role a simulovali nejen Evropský parlament, ale také i ministry zastupující dané země v Evropské unii. Hlavním tématem bylo šíření teroristického obsahu online. Účastníkům byl před soutěží zaslán e-mail s informacemi, zda zemi, kterou zastupuje je pro změnu zabránění šíření teroristického obsahu online či je proti. Tyto informace byly základem celé soutěže a jejímu probíhání. Účastník soutěže, který si dokázal nejlépe obhájit a prosadit svými argumenty soutěž vyhrál. Bylo pro mne obohacující se této soutěže zúčastnit, neboť jsem se dozvěděla spoustu nových věcí této tématiky.

Victoria Tumbas, 3.B

Včera jsem se zúčastnila soutěže Rozhoduj o Evropě. Soutěž předčila mé očekávání. Účastníci soutěže byly rozděleni buď do Evropského parlamentu, nebo Rady Evropské unie, který si předem zvolili. Já jsem osobně seděla v Evropském parlamentu a zastupovala jsem stranu Obnova Evropy. Měla jsem za úkol prodiskutovat velmi vážná opatření a s tím spojené zákazy šíření teroristického obsahu na sociálních sítích. Jednání bylo dokonale nasimulované jako ve skutečnosti. Během dne nám bylo poskytnuto občerstvení formou bufetu. Na konci semináře jsme měli možnost prodiskutovat s odborníky pár témat týkající se dnešní problematiky. Celou soutěž jsem si velice užila.

Šárka Nováková, 4.E

2021-12-09T13:53:31+00:00 5. 12. 2021|