Zavolejte nám! +420 377 227 805 sekretariat@oaplzen.cznáměstí T. G. Masaryka 13, 301 00, Plzeň

RISKUJ – NOVÁ SOUTĚŽ Z ÚČETNICTVÍ

Dne 20. prosince 2018 se konal první ročník školní soutěže v účetnictví Riskuj. Devět tříčlenných týmů žáků 4. ročníků, v čele s kapitánem, si volilo z 5 kategorií otázek:

1. Dlouhodobý majetek

2. Zásoby

3. Krátkodobý finanční majetek a zúčtovací vztahy

4. Náklady, výnosy a časové rozlišování

5. Účetní uzávěrka a závěrka

Soutěžní otázky byly ohodnoceny 10 – 50 body, v případě použitého žolíka se počet bodů zdvojnásobil. Správné odpovědi se započítávaly do bodového zisku týmu, ale špatné odpovědi bodový zisk snižovaly. V případě, že tým neodpověděl na otázku, bodové ohodnocení bylo 0.

Soutěž byla dvoukolová, do druhého kola postoupily 3 vítězné týmy. Otázky druhého kola rozhodly o následujícím pořadí:

1. místo – tým 4. E – Beková Adriana, Svátková Kristýna, Šauflová Anna

2. místo – tým 4. A – Veliká Angelina, Vícha Jakub, Voruda Pavel

3. místo – tým 4. A – Biersaková Dagmar, Havlíček Ondřej

Soutěžní klání prokázalo nejen znalosti žáků z účetnictví, ale i schopnost volit správnou strategii. Značná účast žáků 4. ročníků svědčí o tom, že i účetnictví může být pro žáky zábavné. Vítězné týmy budou reprezentovat naši školu v únoru na celostátní soutěži Riskuj, kterou pořádá Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo v Praze.

Za sekci účetnictví: Ing. Jana Fialová, Ph.D.

2018-12-20T13:57:00+00:00 20. 12. 2018|