Zavolejte nám! +420 377 227 805 sekretariat@oaplzen.cznáměstí T. G. Masaryka 13, 301 00, Plzeň

ODBORNÉ PRAXE STUDENTŮ Z PARTNERSKÉ ŠKOLY V REGENSBURGU

Díky koordinačnímu centru česko-německých výměn mládeže Tandem a za podpory Česko-německého fondu budoucnosti se již podruhé uskutečnily ve dnech 20.4. – 11.5. 2012 odborné praxe studentů z německé partnerské školy ve firmách a institucích v Plzni.

V pátek 20. dubna ve 13:00 jsme na plzeňském vlakovém nádraží přivítali šest praktikantů Marinuse, Garena, Wolfganga, Tobiase, Blineru a Susanne a také jazykového animátora Floriana Förstra, který celý víkend vedl přípravný seminář, kde se praktikanti trochu seznámili s českým prostředím a naučili se pár potřebných českých slovíček.

V pondělí 23. dubna vstoupili studenti poprvé na svá nová pracoviště. Blinera a Susanne pracovaly v DHL Express s.r.o., Wolfgang byl v logistické firmě Schenker s.r.o., Tobias navštěvoval MOL Logistics s.r.o., pro Marinuse jsme našli místo v AVE sběrné suroviny a.s. a Garen pracoval ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje, v oddělení Rakouské a Německé knihovny. Na pracovištích byli vždy zvoleni zástupci, kteří se o praktikanty starali, zaučovali je a se vším jim pomáhali.

Po prvním týdnu jsme naše praktikanty pozvali na společnou večeři do restaurace Mansfeld, abychom společně zhodnotili první týden v práci. Potěšilo nás, že všem se v práci moc líbilo a mezi kolegy si našli i přátele. V dalším týdnu následovaly akce, které byly pro naše praktikanty připraveny. 2. května se konal v Rakouské knihovně Stammtisch, který byl pořádán Dr. Clemensem Tonsernem. Naši praktikanti měli možnost setkat se s rodilými mluvčími a diskutovat na téma rakouských filmů. Další den bylo pro praktikanty opět v Rakouské knihovně připraveno promítání filmu Za hranicí ticha. 9. května nás navštívil kolega z partnerské školy za účelem návštěv firem. Se zástupci firem probral vždy průběh praxe a pracovní náplň jednotlivých praktikantů.

5. května jsme uspořádali pro naše praktikanty výlet do Prahy, kde jsme prošli tzv. Královskou cestu, na které mohli vidět nejhezčí památky.

11. května jsme se sešli na závěrečném vyhodnocení praxe, kde jsme uvítali všech šest praktikantů, zástupce firem a knihovny a pana Soderera, a zhodnotili jsme celý průběh praxe. Všichni jsme se rozloučili a praktikanti se po třech týdnech vraceli domů spokojeni.

Tereza Blechová

2018-11-29T17:43:26+00:00 12. 5. 2012|