Zavolejte nám! +420 377 227 805 sekretariat@oaplzen.cznáměstí T. G. Masaryka 13, 301 00, Plzeň

Dne 15. 6. 2022 proběhla na naší škole soutěž, kterou organizovala společnost Norde Financial Group ve spolupráci s ekonomickou sekcí.

Úkolem soutěžících bylo vžít se do rolí začínajících podnikatelů a „prodat“ svoji myšlenku a svůj byznys plán potencionálním investorům.  Přestože se jednalo o novou soutěž, přihlásilo se 12 soutěžních tříčlenných týmů. Zřejmě jedním z motivů, proč se do soutěže přihlásit bylo i to, že nejlepším soutěžícím byla nabídnuta placená měsíční stáž ve výše jmenované firmě.

Nejprve proběhly workshopy, kde se soutěžící dozvěděli o finančních produktech a další informace ohledně podnikání a finančních trhů, které by mohli dále využít při tvorbě svého podnikatelského záměru.

Druhá část byla věnována samostatné přípravě prezentací, které soutěžní týmy následně předvedly před porotou, která hodnotila několik faktorů.

Rozhodování bylo velmi těžké, protože soutěžící byli schopni vymyslet a vytvořit svůj plán během krátké chvíle, sestavit rozpočet, oslovit podnikatele a zaujmout je svým nápadem.

Nejvíce zaujaly porotu se svým byznys plánem  žákyně třídy 3. B ve složení Nicol Ernstová, Michaela Rybáčková a Martina Wisterová s firmou Retro kafíčko. 2. místo osadili žáci 3. B Daniel Čermák, Matěj Korčák a Jan Zahradník s firmou Western Promotion Squad. 3. místo obsadily žákyně třídy 2. B Karolína Brandová a Agáta Janová s firmou Kino.

Všem týmům děkujeme za účast a doufáme, že vznikne nová tradice a příští rok v červnu proběhne druhý ročník této velmi zajímavé soutěže.

Denis Nový, Ing. Šárka Neuschlová, Ing. Monika Svobodová

2022-06-24T13:09:40+00:00 21. 6. 2022|