Zavolejte nám! +420 377 227 805 mailbox@oaplzen.cznáměstí T. G. Masaryka 13, 301 00, Plzeň
Školní rok 2021/2022 2021-09-27T09:29:23+00:00

Život ve školním roce 2021/2022

Soutěž Zaúčtuj to! Základní kolo – Praha 7. 6. 2022

Soutěž Zaúčtuj to! Základní kolo – Praha 7. 6. 2022. Týmy žáků tříd 3. B (Kubát, Sladká, Uxová) a 3. E (Burešová, Rogerová, Slámová), které vyhrály školní kolo soutěže Riskuj, se zúčastnily základního národního kola soutěže Zaúčtuj to! 7. 6. 2022 v Praze. V prvním kole vypracovával každý tým případové studie z oblasti zásob, dlouhodobého majetku, mezd, krátkodobého finančního majetku a dalších agend. Tým třídy 3. B se umístil na 10. místě, tým třídy 3. E na 7. místě z 19 účastníků soutěže. Ve druhém kole probíhala soutěž Riskuj, v níž tým třídy 3. B vyhrál semifinále své skupiny a tým [...]

Slavnostní vyřazení absolventů

Slavnostní vyřazení absolventů. Dne 1. června 2022 se uskutečnilo ve Velkém sále Měšťanské besedy v Plzni tradiční slavnostní vyřazení studentů 4. ročníku, kteří úspěšně odmaturovali. Absolventi se sešli o trochu dříve, než událost oficiálně začala, aby si s třídními učiteli vyzkoušeli slavnostní příchod do sálu a nástup na červený koberec. O nacvičování a organizaci se starala paní magistra Radka Štaifová. O chvíli později už se sál začal plnit rodiči, prarodiči a hosty. Ve tři hodiny za doprovodu Hapkovy Hudby pro fontánu obsadili svá místa absolventi s třídními učiteli. Všechny přítomné nejprve přivítala zástupkyně ředitele paní doktorka Jitka Duchková, která [...]

ZEMĚPISNÁ EXKURZE do Nižboru a Berouna

ZEMĚPISNÁ EXKURZE do Nižboru a Berouna. Dne 11. května se vydaly třídy 2.B a 3.A na zeměpisnou exkurzi za přírodními krásami i hospodářstvím Středočeského kraje. Zavítali jsme do Nižboru a Berouna. České dráhy nás dopravily podél Berounky do obce Nižbor, kde jsme si prohlédli městečko a vyšplhali na ostrožnu k stejnojmennému zámku. V blízkosti zámku jsme stanuli na místě křížení poledníku (14° v. d.) a rovnoběžky (50 °s. š.) a pokochali jsme se výhledem na řeku Berounku a CHKO Křivoklátsko. Poté jsme absolvovali komentovanou prohlídku v místní sklárně Rückl, kde jsme přímo viděli vznik broušeného skla pod rukama [...]

Studenti Obchodní akademie v Techmanii

Studenti Obchodní akademie v Techmanii. V květnu 2022 navštívili studenti naší školy Techmanii. Exkurze se koná v rámci předmětů Základy přírodních věd a Fyzika. V úterý 10. května se exkurze zúčastnily třídy 1.C a 2.A, o týden později 19. a 20. května se do Techmanie vypravily třídy 1.B a 1.A. 27. května navštíví Techmanii  také třídy 1.D a 1.E. Cílem exkurze je přiblížit studentům fyziku a propojit znalosti ze školních lavic s praxí. Studenti si prošli celou expozici, kde se dozvěděli mnoho zajímavých informací a vyzkoušeli spoustu interaktivních exponátů, navštívili planetárium, zhlédli show Tekutý dusík, ti nejodvážnější vyzkoušeli gyroskop. Fyzika [...]

Iniciační schůzka k zahraničním praxím a výměnným pobytům žáků

Iniciační schůzka k zahraničním praxím a výměnným pobytům žáků. K prioritám naší školy patří mezinárodní partnerství mezi školami a firmami. Na úrovni vedení bavorského Učňovského školského střediska Matthäuse Runtingera v Řezně a Obchodní akademie Plzeň byla dne 11. 5. 2022 dohodnuta rámcová kritéria tak, aby praxe a pobyty profilovaly absolventa k odborným i jazykovým požadavkům pracovního trhu. Zástupce ředitele řezenské školy, pan studijní ředitel Thomas Schwindl, a ředitel plzenské školy, pan doktor Václav Hofman pohovořili o vizi další spolupráce. Námětem bylo například zahrnutí vzájemných mezinárodních hospitací učitelů, abychom rozšířili povědomí o didaktickém pojetí předmětů i celkové skladbě [...]

Exkurze do Anglie

Chester. Ve dnech 23. – 29.4. se žáci 1. ročníků zúčastnili jazykového kurzu v Chesteru. V dopoledních hodinách probíhala výuka v prostorách místní univerzity a střední školy Chester International School. Odpoledne vyráželi na výlety do nedalekého Walesu a Liverpoolu. Měli možnost plout na lodi po nevyšším akvaduktu ve Velké Británii, tramvají starou 120 let vyjet na kopec Great Orme tyčícím se nad přímořským letoviskem Llandudno, prohlédnout si hrad Conwy, či navštívit muzeum Beatles v Liverpoolu. Na závěr exkurze je čekal celodenní pobyt v Londýně. Ubytováni byli v anglických rodinách, kde měli možnost ochutnat anglickou kuchyni a poznat místní kulturu. Že se [...]

Exkurze do Regensburgu

Ausflug nach Regensburg. V úterý 3. května 2022 jsme se po 2leté pauze opět dostali s žáky 1. ročníků na tradiční výlet do bavorského Řezna, našeho partnerského města. Na programu jsme měli komentovanou prohlídku historického centra města. Následovala plavba lodí po Dunaji k nedalekému památníku Walhalla. Zde jsme si mohli prohlédnout busty významných osobností německých dějin, a hlavně se pokochat krásným výhledem na řeku Dunaj. Doufáme, že tato cesta za hranice všedních dnů inspirovala naše žáky k dalšímu cestování po německy mluvících zemích! Za sekci německého jazyka Mgr. Gabriela Zadáková [...]

Exkurze do Bavorských Alp

Exkurze do Bavorských Alp. Ve dnech 20. – 21. dubna se uskutečnila exkurze 3. ročníků do Bavorských Alp. I přes brzké vstávání jsme všichni již v šest hodin ráno vyráželi vstříc novým dobrodružstvím. První zastávkou se staly labutí zámky Ludvíka II. Bavorského, Hohenschwangau a Neuschwanstein. Ty jsme si zvenku prohlédli, a i přes naše zklamání, že byla uzavřena slavná lávka Marienbrücke, jsme pořídili krásné fotky a videa od zámků i přilehlého jezera Alpsee. To už jsme ale pomalu vyráželi dál k třetímu Ludvíkovu zámku Linderhofu. Po procházce zahradami a společném focení na nás čekala samotná prohlídka. Nenechte [...]