Zavolejte nám! +420 377 227 805 mailbox@oaplzen.cznáměstí T. G. Masaryka 13, 301 00, Plzeň
Školní rok 2021/2022 2021-09-27T09:29:23+00:00

Život ve školním roce 2021/2022

Jazyková exkurze Vídeň a Wachau

JAZYKOVÁ EXKURZE VÍDEŇ A WACHAU. Jako žáci druhých ročníků jsme měli možnost dvoudenního zájezdu do Vídně a Wachau, který se uskutečnil ve dnech 12.4. – 13.4. 2022. Moc se nám tedy vstávat nechtělo, ale přeci jen jsme v 5:45 všichni čekali na příjezd autobusů. Naše první zastávka byla v Kremži. Prohlídkou města a krásných památek jsme byli velmi zaujatí. Dobrodružství pokračovalo a my se ocitli v malém městečku Dürnstein. Tady nás čekal výšlap na stejnojmennou zříceninu. Ta dala některým z nás zabrat, ale přeci jen jsme to všichni zvládli a po kratším rozchodu jsme mohli pokračovat v naší výpravě. [...]

Trocha poezie? Proč ne…

Trocha poezie? Proč ne… Po dvouleté přestávce se 6. dubna uskutečnil další ročník recitační soutěže s názvem Trocha poezie? Proč ne… V té mohou svůj talent předvést žáci, kteří přestože studují na ekonomicky zaměřené škole, mají i umělecké sklony. Byli jsme svědky ukázky ze scénického oratoria Jana z Arku na hranici, slavné  filmové scénky z filmu Pelíšky, jednoho z nejkrásnějších  milostných dopisů světové literatury či klasiky v podobě přírodní lyriky Vítězslava Hálka. Vítězkou se stala zaslouženě Veronika Nováková ze třídy 4. D s monologem z výše zmíněného oratoria Jana z Arku na hranici, v němž svůj dramatický přednes spojila i s nádherným zpěvem. Veronika byla [...]

Krajské kolo konverzační soutěže ve francouzském jazyce

Krajské kolo konverzační soutěže ve francouzském jazyce. Dne 6. dubna 2022 se uskutečnilo krajské kolo konverzační soutěže ve francouzském jazyce. Naši školu reprezentovaly Jana Burešová, která se umístila na 3. místě, a Annette Isabelle Rogerová, která obsadila 4. místo. Obě jsou žákyně třídy 3. E. Děkujeme za vzornou reprezentaci školy a k dosaženému úspěchu blahopřejeme. PaedDr. Jitka Duchková

Dubnová jazyková exkurze ve Francii

Před Velikonoci se naši francouzštináři z 2.B a 3.E vydali do Francie. Kromě Paříže navštívili také významné památky UNESCO ve Francii – katedrálu v Remeši a zámek s parkem ve Versailles. První den ráno jsme zastavili v oblasti Champagne, abychom si prohlédli místo korunovace francouzských králů a stavbu vrcholné francouzské gotiky – katedrálu v Remeši. Odpoledne jsme již strávili v Paříži. Někteří se rozhodli zdolat více než 700 schodů do 2. patra Eiffelovy věže, jiní vyjeli nahoru výtahem. Vyhlídka ze slavné věže byla dechberoucí. Další den jsme se prošli moderní, obchodní pařížskou čtvrtí La Défense a odpoledne jsme zamířili [...]

Mistrovství republiky žáků ve zpracování textů 2022

Mistrovství republiky žáků ve zpracování textů 2022. Naše škola opět prokázala, že patří k písařské elitě. Máme radost, že v krajském kole Mistrovství ČR, které se konalo 29. března 2022, je absolutním vítězem Daniel Hlavnička ze tř. 3. C. Výsledková listina: MČR2022-kraj-PLK.pdf (interinfo.org) Iniciativy se už podruhé chopili autoři výukového programu ZAV, manželé Zaviačičovi, spolek pro zpracování informací Interinfo ČR, Národní pedag. institut ČR a Asociace obchodních akademií. Vyhlásili 2. ročník soutěže, která je zaměřena na dovednost psát na klávesnici, tedy obsahuje disciplíny 10minutový opis v češtině a 10minutový opis v angličtině. Soutěž se opět konala online. Daniel Hlavnička bude [...]

Riskuj 2022

Riskuj 2022. Dne 31. 3. 2022 se konalo školní kolo soutěže Riskuj, kterou společně pořádala předmětová komise ekonomiky a předmětová komise účetnictví pro žáky 3. ročníků. Přihlásilo se 8 tříčlenných týmů. Každý tým si zvolil svého kapitána a ten po společné poradě vybíral z několika kategorií otázek: Dlouhodobý majetek Zásoby Finance Účetnictví obecně Ekonomika obecně Činnosti bank Cenné papíry a burza Soutěžní otázky byly ohodnoceny 10-50 body, v případě použitého žolíka se počet bodů zdvojnásobil. Správné odpovědi se započítávaly do bodového zisku týmu, ale špatné odpovědi bodový zisk snižovaly. V případě, že tým neodpověděl na otázku, bodové ohodnocení [...]

Finále soutěže Má dáti dal

Finále soutěže Má dáti dal ve Znojmě. Ve dnech 22. – 23. 3. 2022 se konalo finálové kolo celostátní soutěže v účetnictví MDDal ve Znojmě, kterou pořádalo Vzdělávací středisko Ing. Pavla Štohla. Do finále postoupily naše žákyně Markéta Peclová ze 4. D a Klára Kurtanovová ze 4. B. První den soutěže žáci řešili 4hodinový písemný test z 5 oblastí účtování a druhý den 90minutový elektronický test. Ve finále se sešlo 71 nejlepší žáků 4. ročníků z obchodních akademií z celé České republiky. Markéta Peclová obsadila 8. místo mezi jednotlivci se 136,65 body a Klára Kurtanovová se umístila na 14. [...]

Ekonomická soutěž

Ekonomická soutěž Titan. Studenty 2. a 3. ročníků jsme pozvali 15. března 2022 na soutěž v počítačové simulaci trhu Titan. Výukový program Titan poskytuje mezinárodní vzdělávací organizace Junior Achievement, se kterou naše škola dlouhodobě spolupracuje. V kategorii 2. ročníků první i druhé místo obsadili studenti ekonomického lycea 2. A: 1. místo tým ve složení Michael Kálal, Le Van Duc a Tomáš Michálek, druhý byl tým Eliška Grusová a Nicole Berková. Jako třetí se umístil tým 2. E Lukáš Beneš, David Hrdina a Miloslav Fiala. V kategorii 3. ročníků byli nejlepší také studenti ekonomického lycea ze 3. A: první [...]