Zavolejte nám! +420 377 227 805 sekretariat@oaplzen.cznáměstí T. G. Masaryka 13, 301 00, Plzeň

1. ročník soutěže Riskuj z předmětů ekonomických – školní kolo

V pátek 22. března t. r. se konal 1. ročník týmové soutěže „Riskuj“ z ekonomických předmětů. Do soutěže se přihlásilo 6 týmů ze 3. ročníků. V každém týmu si žáci zvolili kapitána, který za svůj tým vybíral otázky a odpovídal. Spolupracoval však celý tým.

Žáci vybírali otázky z těchto oblastí: Činnosti bank a centrální banka, Pojišťovnictví, Základy statistiky, Daňová soustava, Cenné papíry a burza.

Celkem jsme připravili 40 otázek z ekonomických předmětů v hodnotě od 10 do 50 bodů a 2 bonusové otázky, u kterých předem nebylo známo, z jaké jsou oblasti, ani za kolik bodů jsou. Každý tým obdržel 1 žolíka. Použitím žolíka mohl tým zdvojnásobit počet bodů, při správné odpovědi o kladné body, při špatné odpovědi o záporné body. Pořadí týmů, a tím i volby otázek, bylo určeno losováním před zahájením soutěže. Tým musel přemýšlet nejen o odpovědích, ale musel zvolit i vhodnou strategii výběru otázek. Pokud tým neodpověděl, body se neodečítaly. Limit pro odpověď jsme stanovili na 30 sekund.

Naši soutěžící prokázali velmi dobré znalosti z ekonomiky a ze statistiky. Prokázali, že jsou schopni týmové spolupráce a dokážou si zvolit vhodnou taktiku vůči soupeřům. Soutěž zároveň ukázala, jak se předmět ekonomika a statistika vzájemně doplňují. Odměny financoval Spolek přátel obchodní akademie, Plzeň, takže vítězné družstvo získalo věcné ceny v hodnotě 2 000,00 Kč, 2. místo bylo odměněno věcnými cenami v hodnotě 1 000,00 Kč a 3. místo bylo odměněno věcnými cenami v hodnotě 600,00 Kč.

Výsledné umístění týmů:

  1. místo: Effenbergerová Nela, Štruncová Eliška, Trnková Marie ze třídy 3. B
  2. místo: Bosak Jacob, Coufal Jakub, Holmik Matyáš ze třídy 3. B
  3. místo: Heřmánková Kateřina, Antoš Ondřej, Jopek Aleš ze třídy 3. D

Sekce ekonomiky a statistiky děkuje všem účastníkům soutěže za aktivní účast a panu Ing. Brabcovi za obsahovou a technickou podporu soutěže.

Plzeň 22. března 2024

Ing. Iva Matějková
Ing. Martina Cejnarová

2024-03-27T12:25:52+00:00 25. 3. 2024|