Zavolejte nám! +420 377 227 805 sekretariat@oaplzen.cznáměstí T. G. Masaryka 13, 301 00, Plzeň

Dne 21. listopadu 2022 se několik našich žáků zúčastnilo soutěže, kterou pořádá Krajský úřad Plzeňského kraje. Mohli si vyzkoušet, jaké to je vystupovat na půdě Rady EU nebo přímo v Evropském parlamentu.

Lucie Uxová ze 4. B náročnou soutěž vyhrála mezi soupeři z různých typů škol Plzeňského kraje a 3. místo obsadil Karel Petrikovič ze 4.A. Výhercům srdečně gratulujeme a ostatním děkujeme za účast.

Ing. Monika Svobodová

Spolu s dalšími spolužáky jsem se 21.11.2022 zúčastnila soutěže Rozhoduj o Evropě, která se konala v budově Krajského úřadu. Jednalo se o simulované zasedání Rady EU a Evropského parlamentu, kde jsme měli za úkol schválit návrh nařízení o transparentnosti politické reklamy. V první části jednaly instituce odděleně a po obědě následovalo společné jednání. Návrh nakonec nebyl přijat. Po usnesení přišla na řadu debata s odborníky o evropské mládeži a budoucnosti EU. Po čtvrté hodině se vyhlásila první tři místa z řad Rady i Parlamentu a vítězové se na konci ledna zúčastní modelového zasedání institucí EU v Brně.

Lucie Uxová 4.B

2022-12-09T13:17:59+00:00 5. 12. 2022|