Zavolejte nám! +420 377 227 805 sekretariat@oaplzen.cznáměstí T. G. Masaryka 13, 301 00, Plzeň

EXEKUČNÍ ŘÍZENÍ V ČR.  

V pátek 1. března 2024 se v naší škole konala přednáška na téma Exekuční řízení v České republice. S touto problematikou přišla žáky maturitních ročníků podrobněji seznámit soudní exekutorka z Exekutorského úřadu Plzeň-město JUDr. Jitka Wolfová. Letošní čtvrté ročníky se tak v průběhu dvou hodin dozvěděly nejen základy, tedy to, kdo vlastně je soudní exekutor, jaké kvalifikační i další podmínky jsou na tuto funkci kladeny, ale i jaké má exekuční řízení fáze, a co vše vlastně obnáší.

S ohledem na více než dvacetiletou praxi přednášející, přinesla přednáška i zajímavé informace spočívající ve zhodnocení vývoje pozice exekutorů od samotného počátku zřízení této instituce v ČR (tedy od roku 2001) a i postřehy srovnávající v některých dílčích oblastech české pojetí s pojetím našich evropských sousedů.

Přednášející primárně věnovala pozornost rozboru exekučního řízení, jeho jednotlivým fázím i způsobům, kterými může být výkon rozhodnutí veden. Také reagovala na rostoucí zadluženost v zemi včetně toho, že na mnoho dlužníků je vedeno několik exekucí zároveň a v tomto smyslu varovala žáky před nejčastějšími chybami, kterých se dlužníci dopouštějí, a jež tak ve svém důsledku vedou k dalším problémům, zejména pak k hlubšímu zadlužení dotyčných.

Žáci v průběhu akce reagovali na výklad otázkami, díky kterým bylo možné výklad doplnit ještě o řadu dalších detailních informací či konkrétních případů. Celá akce tak plynule navázala na témata probíraná v předmětech Ekonomika a Právo.

JUDr. Michaela Knollová, Ph.D.

2024-03-14T17:07:07+00:00 11. 3. 2024|