Zavolejte nám! +420 377 227 805 sekretariat@oaplzen.cznáměstí T. G. Masaryka 13, 301 00, Plzeň

Přednáška pro 4. ročníky v Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group.

Téma přednášky: Jak se připravit na výběrové řízení a jak zpracovat motivační žádost o místo a životopis

Ve společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group v prosinci 2023 opět umožnili našim 4. ročníkům získat další znalosti a zkušenosti, které by mohli využít u výběrového řízení a při psaní motivační žádosti o místo a životopisu.

V první části přednášky paní personalistka zdůraznila několik podstatných informací k obsahu a rozsahu obou dokumentů. Obrátila se na naše žáky s dotazy: „Kolik pozornosti věnuje personalista Vaší žádosti a životopisu?“ Je to maximálně 30 vteřin. „Jaká komunikace mezi Vámi a personalistou je bude úspěšná?“ Především ta, kdy se nejen vyjadřujete přesně, ale především ta, kdy umíte pozorně naslouchat a pak vhodně reagujete.

Modelovou situací nám všem připomněla, že při řešení jakéhokoliv problému je nezbytné vždy si položit otázku „Co se stalo?“ a pak následně hledat přiměřené reálné řešení daného problému.

Životopisy, které naši žáci připravili ohodnotila kladně. Zdůraznila také, že stručný životopis a pravdivé informace v něm jsou jedinou správnou cestou k získaní pracovního místa.

Ve druhé části přednášky pak dvě sympatické pracovnice obchodního oddělení vysvětlily podmínky podnikání v pojišťovnictví a prohloubily znalosti žáků z oblasti pojistných produktů.

Plzeň 19. ledna 2024

Ing. Iva Matějková vedoucí PK ekonomiky

2024-01-31T13:48:25+00:00 29. 1. 2024|