Zavolejte nám! +420 377 227 805 sekretariat@oaplzen.cznáměstí T. G. Masaryka 13, 301 00, Plzeň

Ve dnech 3. 6. a 14. 6. 2024 se žáci třetích ročníků zúčastnili přednášky na téma Rozpočet Plzeňského kraje. Přednáška se konala v sále zastupitelstva Plzeňského kraje a přivítal je osobně pan hejtman Rudolf Špoták a Bc. Pavel Strolený člen rady kraje pro oblast ekonomiky. Pan hejtman je seznámil s fungováním kraje, jaké má volené orgány i se změnami, které v následujících volbách kraj čekají.

Žáci měli možnost seznámit se, jak funguje veřejný sektor, se soustavou veřejných rozpočtů, co je samostatná působnost a co je přenesená působnost kraje. V hlavní části přednášky je Ing. Karel Hladký, vedoucí ekonomického odboru, seznámil, jak se sestavuje rozpočet kraje, jaký je jeho časový harmonogram, do kdy musí jednotlivé odbory dát své finanční požadavky a samozřejmě i s povinností sestavit závěrečný účet.

Na konci přednášky nechyběla soutěž, kdy žáci dostali kvíz a následně proběhlo losování výherců.

Ing. Jana Ciglerová

2024-06-25T12:45:26+00:00 25. 6. 2024|