Zavolejte nám! +420 377 227 805 mailbox@oaplzen.cznáměstí T. G. Masaryka 13, 301 00, Plzeň
Život v sekci NJ 2018-08-30T20:26:58+00:00

Život v sekci Německý jazyk

Evropský den jazyků – návštěva Rakouské knihovny v Plzni

EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ - NÁVŠTĚVA RAKOUSKÉ KNIHOVNY V PLZNIDne 23. 9. 2019 se skupina žáků 2.D a žáků navštěvujících konverzaci v NJ (ze tříd 3.C a 3.D) měla možnost podívat do Rakouské knihovny, kde probíhala interaktivní přednáška zástupců ČOJČ v rámci Evropského dne jazyků. Společně jsme si formou her připomněli nám již známá německá slova, která náš jazyk převzal, tzv. germanismy. Také jsme si zopakovali často používané fráze a otázky.Následně jsme si mohli prohlédnout i ostatní oddělení knihovny.Tato exkurze se nám všem líbila a byla pro nás přínosná. Tímto bychom chtěli poděkovat paní profesorce Malinové, která nám exkurzi zajistila.Za třídy 2.D, 3.C a [...]

BAYREUTH A BAMBERG S DRUHÝMI ROČNÍKY

Bayreuth a Bamberg s druhými ročníky Pro druhé ročníky jsme letos připravili exkurzi do dvou bavorských měst. Nejprve nás čekala návštěva Bayreuthu,  města skladatele Richarda Wagnera, zde jsme si nenechali ujít prohlídku nádherné barokní opery a všem doporučujeme též procházku po parkovém komplexu Eremitage. Druhá část dne byla věnována romantickému městu Bamberg s mnoha historickými památkami a krásnými zákoutími u říčky Regnitz. Chladné počasí nám náladu nezkazilo a tento zážitky nabitý den se opravdu vydařil! sekce NJ

V PARTNERSKÉM ŘEZNĚ

V PARTNERSKÉM ŘEZNĚ Ve čtvrtek 2. května 2019 se uskutečnila tradiční jazyková exkurze sekce německého jazyka. Žáci 1. ročníků se vypravili do našeho partnerského města. Prohlédli jsme si historické centrum, ochutnali německé speciality a krásný den jsme uzavřeli plavbou po Dunaji k oblíbenému výletnímu místu Walhalla. Es war ein toller Tag!      

JAZYKOVÁ EXKURZE K BODAMSKÉMU JEZERU

JAZYKOVÁ EXKURZE K BODAMSKÉMU JEZERU Ve dnech 24. a 25. 4. se pro třetí ročníky uskutečnila německá exkurze hned do tří německy mluvících zemí - Německa, Rakouska a Švýcarska. Vyrazili jsme v noci z úterý na středu několik minut po půlnoci v doprovodu paní učitelky Šollarové a Malinové. V brzkých ranních hodinách jsme se přiblížili k cílovému místu, Bodamskému jezeru. Po hodinové pauze na snídani a osobní hygienu jsme se vydali k Rýnským vodopádům, které jsou svým průtokem největší v Evropě. Díky spontánnímu nápadu se nám naskytla možnost okružní plavby kolem vodopádů. Být tak blízko byl vskutku silný adrenalinový [...]

EXKURZE V NĚMECKÉ A RAKOUSKÉ KNIHOVNĚ

Exkurze v německé a rakouské knihovně V úterý dne 9.4. jsme se skupinou pokročilých němčinářů třídy 1.D navštívili německou a rakouskou knihovnu na náměstí Republiky v Plzni. Na úvod exkurze nám paní knihovnice řekla nějaké informace o knihovně, zmíněné byly také služby, které se tam poskytují. Dozvěděli jsme se například, že knihovna kromě knih a učebnic půjčuje i filmy nebo stolní hry. Také jsme byli seznámeni s akcemi, které knihovna pořádá – jedná se především o výstavy nebo besedy s rodilými mluvčími o různých tématech, při větším počtu zájemců se pořádají i filmové večery. Po tomto představení knihovny jsme zhlédli krátký film o [...]

ODBORNÉ PRAXE NĚMECKÝCH STUDENTŮ Z PARTNERSKÉ ŠKOLY V REGENSBURGU

ODBORNÉ PRAXE NĚMECKÝCH STUDENTŮ Z PARTNERSKÉ ŠKOLY V  REGENSBURGU Již tradičně se uskutečnily praxe německých studentů z partnerské školy Berufliches Schulzentrum Matthäus Runtiger v Regensburgu. Ve dnech 29. 3. – 12. 4. 2019 se zúčastnily dvě studentky Kerstin Haussner a Martina Pemmerl odborných praxí v plzeňských firmách. O víkendu před praxí musely Kerstin a Martina absolvovat animační program, který vedla zkušená animátorka Martina Matějková z Tandemu.  A v pondělí 1. 4. 2019 nastoupily studentky do firem. Kerstin pracovala v Česko-německé obchodní a průmyslové komoře v Plzni a Martina působila v Regionálním infocentru Bavorsko - Čechy. Během praxe přišla Martina k nám do školy, kde si během jedné [...]

Výměnný pobyt

Ve dnech 7. -12. 4. 2019 se 14 studentů Obchodní akademie v Plzni zúčastnilo již tradičního výměnného pobytu s naší partnerskou školou Berufliches Schulzentrum Matthäus Runtiger v Regensburgu. Hned na hlavním vlakovém nádraží v Řezně na nás čekali vítající němečtí studenti, se kterými jsme poté odešli do jejich domovů. V pondělí dopoledne proběhl bavorský workshop a malá prohlídka města. V úterý jsme byli rozděleni do skupin, ve kterých jsme měli za úkol naplánovat prohlídku Mnichova. K velmi zajímavým zážitkům patřila návštěva místní radnice, kde nás přivítal radní Burger.  Měli jsme dokonce i možnost prohlédnout si kulatý stůl kurfiřtů, u kterého sedával i samotný Karel IV., [...]

Exkurze NJ ve firmě ADP

Vybraní žáci 2. a 3. ročníků měli ve středu 10. dubna 2019 možnost blíže se seznámit s plzeňskou firmou ADP Employer Services. Tato americká společnost poskytuje služby v oblasti mzdového účetnictví a lidských zdrojů. Pobočka v Plzni se zabývá zpracováním mezd a účtováním cestovních výloh pro německé klienty. Od září 2018 tato firma finančně podporuje jazykové animace Tandemu v rámci projektu Němčina nad zlato. Tato spolupráce představuje nejen smysluplné propojení školy s praxí, němčiny s účetnictvím, ale hlavně neustálé motivování žáků k prohlubování jazykových znalostí. Mgr. Gabriela Zadáková https://www.facebook.com/ccentretandem/