Zavolejte nám! +420 377 227 805 mailbox@oaplzen.cznáměstí T. G. Masaryka 13, 301 00, Plzeň
Výchovné poradenství a prevence 2023-09-04T20:19:49+00:00

Výchovné poradenství a prevence

Výchovná poradkyně

Mgr. Radka Štaifová

Kabinet číslo: 218

Konzultační hodiny

úterý 10:50 h – 11:35 h
čtvrtek 10:50 – 11:35 h

Po dohodě i v jinou dobu.

Zkratka pro rozvrh: Št

E-mail: staifova@oaplzen.cz

Výchovná poradkyně pomáhá řešit výchovné a vzdělávací problémy žáků, vede evidenci žáků s poruchami učení a chování.

Poskytuje odbornou pomoc v profesní orientaci žáků.

Výchovná poradkyně je spojovacím článkem mezi rodiči a institucemi, které se zabývají specializovanou péčí o mládež (např. PPP, Prevence pro školy a veřejnost, aj.)

Výchovná poradkyně úzce spolupracuje s vedením školy, třídními učiteli, školním metodikem prevence a externí preventistkou.

Školní metodik prevence

Mgr. Jan Pánek

Kabinet číslo: 306

Konzultační hodiny

pondělí: 9:55 – 10:40

středa: 9:55 – 10:40

Po dohodě i v jinou dobu.

Zkratka pro rozvrh: Pn

E-mail: panek@oaplzen.cz

Školní metodik prevence zajišťuje metodické a koordinační činnosti v oblasti Minimálního preventivního programu školy, informační a vzdělávací činnost a její koordinaci v oblasti prevence sociálně patologických jevů a výchovy ke zdravému životnímu stylu, konzultační činnost.

To vše v úzké spolupráci s výchovnou poradkyní a externí metodičkou prevence.

PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA
PLZEŇ-MĚSTO 

Částkova 78, Plzeň

psycholog
Mgr. Jaroslava Dolejšová
tel.: 377 468 113
jaroslava.dolejsova@pepor-plzen.cz
speciální pedagog
Mgr. Věra Pohlová
tel.: 377 468 130
vera.pohlova@pepor-plzen.cz
metodik prevence
Mgr. Martina Vlčková
tel.: 377 468 140
martina.vlckova@pepor-plzen.cz