Zavolejte nám! +420 377 227 805 sekretariat@oaplzen.cznáměstí T. G. Masaryka 13, 301 00, Plzeň

Pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje Ing. Josefa Bernarda bude v pondělí 30. 3. 2020  zahájeno online vysílání určené žákům středních škol. Podnět k tomuto vysílání vzešel od náměstkyně hejtmana pro oblast ekonomiky, investic a majetku JUDr. Marcely Krejsové s podporou náměstkyně hejtmana pro oblast školství a cestovního ruchu Mgr. Ivany Bartošové.

Jednotlivé příspěvky nenahrazují školní vyučování, ale nabízejí netradiční pojetí k doplnění výuky. Do vysílání jsou zapojeni nejen učitelé středních škol. Ke spolupráci jsou přizvány další organizace, např. Techmania Science Center, Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola Plzeň, Národní pedagogický institut ČR – krajské pracoviště Plzeň, divadlo Alfa, ZOO Plzeň a další organizace.

Jednotlivé vstupy budou trvat 15 max. 30 minut. Nahrávání a technické zázemí zabezpečuje Gymnázium Františka Křižíka a základní škola, s.r.o., které vybavilo školu potřebnou technikou umožňující tento způsob komunikace s možností připojení neomezeného počtu účastníků.

Vysílání bude zahájeno v pondělí 30. 3. 2020 v 10:00 hodin.

Odkaz ke sledování: https://www.krizik.eu/vseobecne

Stránka Plzeňského kraje, ze které je tento text převzatý: https://www.plzensky-kraj.cz/online-vyuka-v-plzenskem-kraji-1

2020-03-25T20:31:00+00:00 25. 3. 2020|