Zavolejte nám! +420 377 227 805 mailbox@oaplzen.cznáměstí T. G. Masaryka 13, 301 00, Plzeň
Výchovná poradkyně 2019-10-09T07:27:02+00:00

Výchovná poradkyně

Obchodní akademie, Plzeň – Mgr. Radka Štaifová

Výchovná poradkyně pomáhá řešit výchovné a vzdělávací problémy žáků, vede evidenci žáků s poruchami učení a chování.

Poskytuje odbornou pomoc v profesní orientaci žáků.

Výchovná poradkyně je spojovacím článkem mezi rodiči a institucemi, které se zabývají specializovanou péčí o mládež (např. PPP, Prevence pro školy a veřejnost, aj.)

Výchovná poradkyně úzce spolupracuje s vedením školy, třídními učiteli, školním metodikem prevence a externí preventistkou‚ Mgr. Michaelou Märzovou.

Kabinet číslo: 218a

Konzultační hodiny

Pondělí 14:15 – 15:00
Úterý 8:00 – 8:45

Po dohodě i v jinou dobu.

Zkratka pro rozvrh: Št

E-mail: staifova@oaplzen.cz