Zavolejte nám! +420 377 227 805 mailbox@oaplzen.cznáměstí T. G. Masaryka 13, 301 00, Plzeň

V týdnu od 21. 2. do 25. 2. 2022 jsme s jednotlivými třídami žáků 3. ročníků navštívili pojišťovnu Kooperativa, Vienna Insurance Group, a.s.

Nejprve jsme vyslechli základní informace o pojišťovně, dále jsme si ověřili naše znalosti základních pojmů používaných v pojišťovnictví, potom si žáci zahráli hru Aktivity a nakonec si vylosovali téma z oblasti druhů pojištění. Jednotlivé skupinky dostaly k dispozici papír a záleželo jen na fantazii žáků, co nakreslí, protože je čekala prezentace před ostatními, aby jim vysvětlili, co a proč si mohou nechat pojistit, jaká jsou rizika atd.

Všichni jsme se shodli, že exkurze byla velmi poučná a těšíme se na další spolupráci.

Ing. Monika Svobodová

2022-03-10T14:28:03+00:00 27. 2. 2022|