Zavolejte nám! +420 377 227 805 sekretariat@oaplzen.cznáměstí T. G. Masaryka 13, 301 00, Plzeň

Exkurze do knihovny měěsta Plzně

Tak jako každý školní rok, i letos navštěvují studenti všech tříd 1. ročníku Knihovnu města Plzně ve Smetanově ulici. V měsících září až listopadu jsme zavítali do budovy Ústřední knihovny pro děti a mládež, kde se naší průvodkyní stala vedoucí knihovny Mgr. Petra Pekárková, která nás seznámila s jednotlivými částmi knihovny, především pak se studovnou a místnostmi výpůčního protokolu. Dozvěděli jsme se nejen o pravidlech půjčování knih ve všech pobočkách Knihovny města Plzně a jejich vzájemné propojenosti, o jízdách Bibliobusu, ale také o pro mnohé překvapivých službách, jako je vypracovávání rešerší a dalších informačních služeb, půjčování elektronických čteček knih, CD, DVD a mnohých dalších. Následně jsme si měli možnost prohlédnout několik z knižních unikátů, mezi jinými tzv. nepromokavou Bibli, čokoládovou knihu o čokoládě a jiné knižní zajímavosti. Návštěvu knihovny jsme zakončili individuální prohlídkou výpůjčního protokolu a listováním knihami.

2018-03-24T20:24:22+00:00 20. 9. 2014|