Zavolejte nám! +420 377 227 805 mailbox@oaplzen.cznáměstí T. G. Masaryka 13, 301 00, Plzeň

Adaptační kurz.

Začátek nového školního roku se v prvních ročnících nese v duchu velkých změn a zvykání si na ně. Studenti přecházejí na vyšší, obtížnější stupeň vzdělávání, ocitají se v novém kolektivu s novými spolužáky a novými učiteli. Aby jim to škola usnadnila, připravila pro ně ve spolupráci s Diakonií Západ již tradičně adaptační kurz.

Adaptační kurz má za cíl stmelit třídní kolektiv, vytvořit důvěru nejen mezi studenty, ale také důvěru mezi studenty a jejich třídním pedagogem, posílit kooperaci a sounáležitost v kolektivu a podpořit rozvoj zdravých vztahů.

Společně jsme prošli třemi bloky kurzu, kdy každý byl zaměřen na něco jiného. Během prvního bloku si studenti procvičili jména svých spolužáků, zahráli si na reportéry a dozvěděli se o sobě navzájem více informací. V druhém bloku si zkusili role architektů a stavitelů, spolupracovali ve skupinách a osvojili si zásady dobré komunikace a spolupráce. V poslední části si díky sociálním hrám zažili pocit sounáležitosti a stmelení třídy jako celku.

Studenti měli během kurzu možnost lépe poznat i lektorku kurzu, která zároveň působí na škole jako krizová interventka. Její pomoc mohou využít, pokud by chtěli řešit nějakou náročnou životní situaci přímo na půdě školy vždy první středu v měsíci.

Adaptační kurzy prolomily první ledy v nově vytvořených třídních kolektivech a odstartovaly společnou cestu střední školou.

Mgr. Barbora Poláčková
lektorka, externí krizová interventka

2022-09-21T22:24:48+00:00 21. 9. 2022|