Zavolejte nám! +420 377 227 805 mailbox@oaplzen.cznáměstí T. G. Masaryka 13, 301 00, Plzeň
Školní rok 2017/2018 2018-08-30T20:58:33+00:00

Život ve školním roce 2017/2018

EKONOMICKÁ OLYMPIÁDA

EKONOMICKÁ OLYMPIÁDA Druhý ročník Ekonomické olympiády, která je největší celostátní soutěží ve znalostech ekonomie a financí pro středoškoláky v Česku, se konal čtvrtek 21. června 2018 v České národní bance V Praze. Pořádá ji nezisková organizace Institut ekonomického vzdělávání (INEV). Cílem olympiády je vyhledávat nejnadějnější budoucí ekonomy. Letos se jí zúčastnilo přes 10 tisíc studentů z 235 škol napříč republikou. Z krajských kol postoupilo 53 studentů. Náš ústav reprezentoval žák Karel Bláha, který postoupil z krajského kola do celostátního kola. Neumístil se sice do desáté pozice, ale jeho účast v celostátním kole můžeme považovat za významný úspěch. Přáním nás, učitelů ekonomiky, je nejen pokračovat v účasti v této soutěži, ale především, [...]

TITAN 2018

TITAN 2018 V pátek 8. června 2018 se na naší škole uskutečnila velmi oblíbená pravidelná soutěž pro studenty druhých a třetích ročníků v počítačové simulaci trhu. 1. místo obsadili studenti třídy 3. D ve složení Michaela Plešmídová, Yi YIng Zhang a Marek Vladař. Krásné 2. místo patřilo studentům 2. A  Kateřině Maršálkové, Martině Kastlové a Ondřeji Michalu Šoustarovi. Na 3. místě se umístili studenti třídy 3. C Tereza Kuglerová, Ivana Kavinová a Jakub Hrubý. Kromě zážitků si všichni zúčastnění studenti odnesli drobný dárek a výše jmenovaní studenti i finanční odměnu. Všem studentům děkujeme za účast, výhercům blahopřejeme a [...]

SLAVNOSTNÍ VYŘAZENÍ

SLAVNOSTNÍ VYŘAZENÍ Ve středu 6. června 2018 jsme se my, žáci pěti maturitních ročníků, sešli v historickém Velkém sále plzeňské Měšťanské besedy, abychom se společně s profesory, p. ředitelem a milými hosty rozloučili se studiem na Obchodní akademii v Plzni. Celý program byl zahájen slavnostním příchodem absolventů za libozvučných tónů Hapkovy Hudby pro fontánu. Poté se moderátorského žezla ujala paní zástupkyně, která celé slavnostní vyřazení moderovala. Následovaly proslovy pana ředitele a vážených hostů. Sváteční odpoledne zpestřila i kulturní vystoupení. Píseň Cesta dojemně zazpívaly studentky třetích ročníků Tereza Vintrová a Michaela Plešmídová, po nich následoval úctyhodný [...]

Exkurze v Bavorsku

Exkurze v Bavorsku Studenti 2. ročníků se v pondělí 4. června 2018 zúčastnili zájezdu do dvou krásných bavorských měst. Exkurzi jsme zahájili v rozsáhlém parkovém komplexu se zámeckými budovami  Ermitage na okraji města Bayreuth. Dále jsme ve městě Richarda Wagnera zhlédli jeho vilu Wahnfried a rezidence Altes Schloss a Neues Schloss. Nejvíce nás ale okouzlila prohlídka interiéru nově zrestaurované opery Markgräfliches Opernhaus. Poté jsme přejeli do starobylého města Bamberg, kde nás kromě pamětihodností nadchla krásná zákoutí kolem řeky Regnitz. Ne nadarmo se půvabným domkům na březích řeky přezdívá Malé Benátky. G. Zadáková, vyučující německého jazyka [...]

Praxe v Regensburgu 2018

Praxe v Regensburgu 2018 Ve dnech od 4. do 18. května jsme se zúčastnili odborných praxí v krásném historickém městě Regensburg. Celkem se nás zúčastnilo osm, ze třídy 3. A: Dagmar Biersaková, která pracovala v Papier Liebl, dále Nikola Šnebergerová, která pracovala na Landratsamt Regensburg. Dalšími účastníky byli Dominika Pavlíčková pracující u Alliance Healthcare, Pavel Voruda, který pracoval v Autohaus Jepsen, Jakub Vícha, jehož práce byla u firmy Kühne & Nagel, Ondřej Havlíček pracující v Deufol Süd a Denisa Michálková, která pracovala ve firmě Brauerei Bischofshof. Ze třídy 3. D zde byla Kristýna Schmidtová, která [...]

Slavnostní předání diplomů DELF

Slavnostní předání diplomů DELF na Francouzské alianci v Plzni V dubnu letošního roku se konaly mezinárodní zkoušky z francouzštiny DELF. Tuto zkoušku na úrovni A2 složily 4 studentky ze 3.B – Alexandra Benešová, Lucie Tyšerová, Jolana Němcová, Klára Bochňáková a 4 studentky ze 3.C – Tereza Kuglerová, Anna Macáková, Kristýna Lisá a Nikola Polcarová. Úroveň B2 úspěšně zdolala studentka Angelina Veliká ze 3.A. Dne 26. června proběhlo slavnostní předání diplomů na Francouzské alianci v Plzni. Všem děvčatům srdečně blahopřejeme a přejeme jim mnoho úspěchů v dalším studiu francouzštiny. Hana Lukešová [...]

DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA

ŠKOLNÍ DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA 2018 I v letošním roce se uskutečnila tradiční školní dějepisná olympiáda, kterou jsme uspořádali pro dějepisné nadšence z řad našich žáků.  Soutěžící se  utkali nejen ve znalostech historických osobností, faktů a událostí, ale také schopnostech vyvozovat souvislosti, vnímat historické analogie a v neposlední řadě také v umění kultivované prezentace historické problematiky. Ve vyrovnaném souboji nakonec první místo získal Adam Ladman (2. B),  pomyslnou stříbrnou medaili vybojoval Vojtěch Ruta (2.C) a stupně vítězů uzavíral na třetím místě Jakub Pechmann (2.A). Vítězům blahopřejeme a všem účastníkům děkujeme za vynikající dějepisné výkony. Mgr. Pavel Taušek [...]