Zavolejte nám! +420 377 227 805 mailbox@oaplzen.cznáměstí T. G. Masaryka 13, 301 00, Plzeň
Školní rok 2014/2015 2018-08-30T21:10:08+00:00

Život ve školním roce roce 2014/2015

Studentská výměna s partnerskou školou

VÝMĚNNÝ POBYT S REGENSBURGEM 2014/2015 V týdnu od 12. 10. do 17. 10. 2014 se 13 studentů OA Plzeň zúčastnilo výměnného pobytu s naší partnerskou školou v Regensburgu. V neděli 12. 10. jsme měli okolo deváté hodiny večer sraz na hlavním nádraží, aby si každý z nás vyzvedl nového člena naší rodiny a odvezl si ho domů. Druhý den ráno jsme se sešli ve škole, kde pro nás byl připraven program. Nejprve jsme se zábavnou formou seznamovali a poté jsme byli rozděleni do skupin, ve kterých jsme pracovali na projektech s tématy týkající se sportu. Ze [...]

Exkurze do knihovny města Plzně

Exkurze do knihovny měěsta Plzně Tak jako každý školní rok, i letos navštěvují studenti všech tříd 1. ročníku Knihovnu města Plzně ve Smetanově ulici. V měsících září až listopadu jsme zavítali do budovy Ústřední knihovny pro děti a mládež, kde se naší průvodkyní stala vedoucí knihovny Mgr. Petra Pekárková, která nás seznámila s jednotlivými částmi knihovny, především pak se studovnou a místnostmi výpůčního protokolu. Dozvěděli jsme se nejen o pravidlech půjčování knih ve všech pobočkách Knihovny města Plzně a jejich vzájemné propojenosti, o jízdách Bibliobusu, ale také o pro mnohé překvapivých službách, jako je vypracovávání [...]

La chanson française

 La chanson française Dne 22.4.2013 připravila sekce francouzštiny ve spolupráci s Alliance française Plzeň pro žákyně 3.D koncert v místní tělocvičně. Přivítali jsme ve škole kytaristu Michela Bellanda, který doprovázel zpěváka a recitátora Jean-Michela Bazina při interpretaci písní a básní George Brassense a Bobbyho Lapointa. Hudební vystoupení a přednes doprovázela projekce textů a jejich překlad, publikum se tedy mohlo tohoto velmi zábavného představení účastnit.