Zavolejte nám! +420 377 227 805 mailbox@oaplzen.cznáměstí T. G. Masaryka 13, 301 00, Plzeň
Státní maturita 2018-03-01T22:19:06+00:00

Maturity z českého jazyka a literatury

V letošním školním roce proběhne maturitní zkouška z českého jazyka a literatury v jedné úrovni obtížnosti.

Státní maturitní zkouška z českého jazyka se skládá z písemné (slohové) práce, didaktického testu a ústní zkoušky. Na našich stránkách je k dispozici školní seznam četby.

Pravidla pro výběr titulů

Každý student připraví výběrem ze školního seznamu literárních děl vlastní seznam, který odevzdá svému vyučujícímu českého jazyka do 31. března roku, v němž koná maturitní zkoušku (pokud neupraví jinak vyhláška MŠMT).

Vlastní studentův seznam literárních děl určí seznam zadání, z něhož si příslušný student losuje zadání „své“ ústní maturitní zkoušky.

Pravidla pro výběr knih včetně podrobných vysvětlivek obsahuje školní seznam četby, který je zveřejněný na webových stránkách sekce ČJ a na nástěnce ve 2. patře školy.

Struktura ústní maturitní zkoušky

  1. Analýza výňatku uměleckého textu (charakteristické rysy výňatku, a to s využitím vědomostí získaných přečtením celého díla)
  2. Kulturní a literárněhistorický kontext díla
  3. Obsahové porovnání výňatku z uměleckého textu s výňatkem z textu neuměleckého
  4. Typické rysy daného neuměleckého textu, jeho stylová a jazyková charakteristika

Více informací o státní maturitě najdete na http://www.cermat.cz.