Zavolejte nám! +420 377 227 805 mailbox@oaplzen.cznáměstí T. G. Masaryka 13, 301 00, Plzeň

Režim sekretariátu školy v době nouzového stavu

  1. žadatel podá dálkovým způsobem žádost na adresu
    ilona.hanakova@seznam.cz
    a současně na adresu
    skuhravy@oaplzen.cz
  2. Do 2 pracovních dnů vyrozumí sekretariát školy žadatele o způsobu vyřízení žádosti.
  3. Všechny písemnosti budou zasílány pouze v úřední den, a to elektronicky.

Pozn.: prosíme o dodržování tohoto režimu.

V Plzni dne 18. března 2020                                                      ředitel školy

Informace k uzavření školy

Na základě rozhodnutí ministerstva zdravotnictví bude škola od 11. 3. 2020 až do odvolání uzavřena.

V souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR a usnesením vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu a o přijetí krizového opatření nebude žákům, jejich zákonným zástupcům ani pedagogickým pracovníkům až do odvolání umožněn vstup do budovy školy.

Úřední den bude ve středu 25.3.2020 od 8:00 do 12:00. Vše bude vyřizováno elektronicky. Pište na adresu skuhravy@oaplzen.cz.

Průběžně sledujte naše webové stránky, systém Bakaláři a třídní emaily.

Oficiální text mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví.

Informace k mimořádnému opatření na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

2020-03-19T12:14:15+00:00 10. 3. 2020|